1. mezinárodní konference o přeshraničním pohybu odpadů /IMPEL/

 © Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Dnes v 10, 00 hodin začíná v budově Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce č. 5 v Praze 1 mezinárodní konference o přeshraničním pohybu odpadů. Je to konference sítě IMPEL (Network for Implementation and Enforcement of Environmental Law), kterou tvoří inspekční orgány zemí Evropské unie pro oblast životního prostředí a zabývá se tvorbou projektů zaměřených na zvyšování efektivity při prosazování environmentální legislativy v zemích Evropské unie. Inspekční orgány zemí přistupujících k EU byly do letošního roku sdruženy v tzv.AC-IMPEL (Accession Countries Network for Implementation and Enforcement of Environmental Law) a se sítí IMPEL spolupracovaly, ale od 1. 1. 2003 jsou již její součástí. Pražská konference o pohybu odpadů je první konferencí po vstupu přistupujících zemí do IMPELu a také první konferencí IMPELu pořádanou v jedné z přistoupivších zemí. Konference se bude zabývat sbližováním způsobů prosazování legislativy týkající se přeshraničního pohybu odpadů, možnostmi intenzifikace spolupráce s novými členy IMPELu, a výměnou zkušeností. Diskutovat se bude mj. o spolupráci při monitorování pohybu odpadů a společných inspekcích, o stanovování cílů v oblasti pohybu odpadů, výhodách ročních či dlouhodobějších strategických plánů a projektů, o určování priorit a o dalších tématech. Konference potrvá od pondělí 23. 6. 2003 do středy 25. 6. 2003. Organizací konference byla pověřena Česká inspekce životního prostředí, která je členem IMPELu za Českou republiku.

 

Eva Rolečková
Tisková mluvčí ČIŽP
V Praze dne 23. 6. 2003

Zveřejněno: 24.06.2003 –Admin Administrator ; Přečteno 10650 x
Vytisknout