• Pozor na nepovolený chov "zelenookých potkanů"

    16.11.2011
    Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zjistila mezi chovatelskou veřejností výskyt tzv. “zelenookých potkanů“, kteří pochází z geneticky modifikovaných jedinců a v jejich genetické informaci je prokazatelně vložený gen pro zelený fluorescenční protein (tzv. GFP – green fluorescent protein) emitující zelené zbarvení, které je zřetelné při osvícení UV paprsky určité vlnové délky.
  • GMO 2011

    22.10.2014
    Na mapce České republiky je v číslech uveden počet subjektů, které nakládají s GMO ve smyslu zákona č. 78/2004 Sb.,v platném znění k určitému datu.