• GMO 2013

    31.12.2013
    V roce 2013 v rámci kontrolní činnosti ČIŽP v oblasti GMO , bylo provedeno celkem 35 kontrol, z toho 10 bylo zaměřených na uvádění do životního prostředí (tzv. polní pokusy), 25 bylo zaměřeno na kontrolu subjektů nakládajících s GMO v režimu uzavřeného nakládání v 1., 2. a 3.kategorii rizika.
  • ČIŽP pořádala odbornou mezinárodní konferenci o geneticky modifikovaných organismech

    21.10.2014
    Ve dnech 22. – 24. 5. 2013 se uskutečnilo na ředitelství ČIŽP v Praze jednání inspektorů pro kontrolu geneticky modifikovaných organismů (GMO). Jednání se zúčastnilo celkem 25 účastníků z patnácti zemí včetně ČR.