Česká inspekce životního prostředí zorganizovala společnou mezinárodní inspekci v oblasti geneticky modifikovaných organismů

Praha, 14. října 2014 – V pondělí 13. října 2014 proběhla společná kontrola inspektorů v oblasti geneticky modifikovaných organismů[1] (GMO) v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie Věd ČR v Praze. Společné inspekce se zúčastnili inspektoři z Nizozemí, Švýcarska, Polska, Slovenska a Dánska. Společná kontrola proběhla v rámci sítě EEP[2] (European Enforcement Project), která sdružuje inspektoráty a inspektory, kteří se věnují problematice geneticky modifikovaných organismů. Ke kontrole laboratoře byl tak využit jednotný kontrolní systém inspektorů této sítě. Kontrola nezjistila žádné závažné porušení, drobné nedostatky byly odstraněny již v průběhu kontroly.  

Členem sítě EEP je 32 zemí a zabývá se jak uváděním geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí, tak i uzavřeným nakládáním s GMO. V rámci sítě EEP si inspektoři vyměňují informace, postupy, ověřují metodiky aj.  Součástí jejich práce jsou také společné inspekce v jednotlivých členských státech, které probíhají na základě kontrolního listu, který byl vypracován v rámci sítě.

 

 

Poznámky:

[1] Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna za pomoci technik genového inženýrství. Geneticky modifikovány mohou být rostliny, zvířata i mikroorganismy.

[2] Sdružení EEP (European Enforcement Project) bylo založeno v roce 1997 jako společná síť pro inspektory a inspektoráty v rámci direktivy EU.

 

 


GMO_spolecna inspekce.jpgGMO_spolecna inspekce4.jpgGMO_spolecna inspekce3.jpgGMO_spolecna inspekce2.jpg

 

Foto: ČIŽP
 

 

Zveřejněno: 21.10.2014 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 58248 x
Vytisknout