ČIŽP k vyjádření Ing. Tomáše Březny- CE WOOD, a.s. - reakce na článek v HN

Dne 10.7.2007 vyšel v Hospodářských novinách (HN) článek Na Olomoucku rostou v lese desetitisíce „zmetků“. Na lesnickém serveru Silvarium vyšla dne 13.7.2007 reakce vedoucího divize lesních školek Ing. Tomáše Březny ze společnosti CE WOOD, a.s.

Na základě zkušeností s uplatněním zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin,  připravil  Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc informaci, která je uveřejněna na  internetových stránkách Inspekce na adrese www.cizp.cz v rubrice Aktuality a je možné si ji kdykoliv  přečíst.

Zmiňovaný  článek HN sice zvolil v názvu a úvodu článku nepřiměřená slova (např. slovo zmetky) , dle našeho názoru to není však to, co je v dané věci podstatné . Rozhodující je totiž kvalita sadebního materiálu s jeho genetickou hodnotou, kterou společnost CE WOOD při uvádění  sadebního materiálu do oběhu  deklarovala jako vysokou (vypěstovaný z osiva z porostů vysoce hodnotných - fenotypové kategorie B) nebo dokonce nadprůměrnou (vypěstovaný z osiva z porostů nadprůměrně hodnotných - fenotypové kategorie A). Ve skutečnosti však se jednalo o materiál vypěstovaný z osiva sebraného v porostech průměrných hodnot, který kvalitou napěstování odpovídal platné legislativě.

Takovýto systém označování sadebního materiálu podle hodnoty lesního porostu, v němž bylo sebráno osivo, má svoje opodstatnění ve vztahu k budoucím porostům. Obecně se vychází z toho, že mladé stromy dědí své vlastnosti po rodičovských stromech. Proto byly pro sběr osiva uznávány lesní porosty  vysokých a nadprůměrných hodnot. Stromy v těchto porostech jsou velmi zjednodušeně řečeno především rovných kmenů, dobrého větvení, nepoškozené vrcholovými zlomy. Celý porost je kompaktní,  nerozpadá se v důsledku větru, hmyzích škůdců nebo jiných činitelů.

Odběratel sadebního materiálu má právo dostat takový materiál, který je deklarován a to i tehdy jestliže není rozdíl v ceně. K tomu mají právě sloužit ustanovení zákona č. 149/2003 Sb. a k pochopení účelu zákona a možnostem jeho aplikace pro podnikatelské subjekty byla stanovena přechodná doba. 

Kromě toho není pravdou, že jde o chybu administrativní zaviněnou „nástrojem automatických oprav“. Pokud by tomu tak bylo, nemohlo by se ve značení objevovat písmeno A i B. Tímto argumentem by se dalo odůvodnit cokoliv, při jakékoliv činnosti, nehledě na to, že software byl vlastní CE WOOD, a.s. a pracují s ním zaměstnanci společnosti, kteří mají být znalí problematiky.

ČIŽP uložila pokutu po 3 letech účinnosti zákona. Při kontrole ČIŽP zjistila zásadní věc, že CE WOOD, a.s., nevedla zákonem uloženou evidenci o oddílech reprodukčního materiálu, na jejíž zavedení měla více než 2 roky. Dohledávání původu sadebního materiálu bylo při kontrole značně obtížné. Možná, pokud by společnost CE WOOD  tuto evidenci vedla, vyhnula by se závažným pochybením, kterých se při uvádění sadebního materiálu do oběhu dopustila. Rozhodně by CE WOOD, a.s. neměla bagatelizovat zjištění uvedená v protokolu a potvrzená ve správním řízení.

Skutečností zůstává, že profesionální lesnická společnost, za jakou CE WOOD, a.s. považujeme, byla zatím kontrolována  v jedné jediné školce a výsledkem bylo zjištění, že CE WOOD, a.s. porušila zákon u 6 druhů dřevin a 236 820 ks sazenic.

Není nám jasné, jak po skutečném průběhu kontroly a správního řízení, chce zástupce  společnosti CE WOOD, a.s. obhájit své tvrzení uvedené na serveru Silvarium ,že „přístup ČIŽP ke kontrole, vyvozené závěry,  i výše pokuty, kterou za administrativní pochybení udělila, nesvědčí příliš o snaze ČIŽP přispět k řešení problému, spíše naopak“.

Dle  našeho názoru  by bylo vhodnější, aby společnost CE WOOD obrátila  pozornost spíše dovnitř své společnosti, než aby  kritizovala toho, kdo na její chyby  upozorní.

 

V Praze dne 31.7.2007

 

Zveřejněno: 31.07.2007 –Admin Administrator ; Přečteno 7035 x
Vytisknout