ČIŽP pořádala odbornou mezinárodní konferenci o geneticky modifikovaných organismech

Ve dnech 22. – 24. 5. 2013 se uskutečnilo na ředitelství ČIŽP jednání inspektorů pro kontrolu geneticky modifikovaných organismů (GMO). Jednání se zúčastnilo celkem 25 účastníků z patnácti zemí včetně ČR - z členských států EU se jich účastnilo 12, dále pak byli přítomni zástupci Norska, Švýcarska, Kanady, kteří jsou ve sdružení European Enforcement Project (EEP). Pozvání přijal též zástupce z MŽP, zabývající se problematikou GMO.

Sdružení EEP (European Enforcement Project) bylo založeno v roce 1997 jako společná síť pro inspektory a inspektoráty v rámci direktivy EU. Jednou ročně je pořádán dvoudenní workshop, který slouží k výměně zkušeností, informací, postupů, ověřování metodik a podobně. Je členěn na dva oddíly: Deliberate Release (DR) – uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí, a Contained Use (CU) – uzavřené nakládání s GMO. Členem sdružení je 32 zemí, z toho skoro téměř všechny členské státy EU, přičleněné země (Island, Norsko, Švýcarsko) a Kanada s Ukrajinou.

Konference pořádají střídavě jednotlivé země EU. Program jednání stanovuje koordinační výbor EEP společně se zástupci pořádající země pro obě skupiny (CU+DR). Zahrnuje též návštěvu subjektu, nakládajícího s GMO, v hostitelské zemi. Tentokrát šlo o návštěvu speciálního skleníku Ústavu experimentální botaniky AVČR, v.v.i., v Praze 6.

Na konferenci v Praze byla projednána problematika jak uzavřeného nakládání (CU), tak i polních pokusů (DR), dále bylo jednáno o průběžně tvořených databázích, používaných GMO, a problematice jejich přímého využívání při kontrolní činnosti. Dalšími tématy zasedání byla například rizika při expresi GM virů, provádění auditů EC FVO-DG SANCO v členských zemích, detekování nelegální práce s GMM v 1. kategorii rizika, genové terapie, typy genových technik, kontrola osiv na přítomnost GM plodin, popis mobilní laboratoře, jež je provozována v Kanadě a další odborná témata.

Druhý jednací den byla řešena problematika sankcí a některá další témata, týkající se používání geneticky modifikovaných organismů, zejména ve zdravotnictví. Tato problematika by se měla řešit rovněž na příštím jednání v roce 2014, pořádaném ve Švédsku.

Pro více odborných informací je možné se obrátit na Ing. Martina Těhníka, specialistu pro GMO a ZOO (ředitelství ČIŽP):  tehnik_martin@cizp.cz

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Praha, 27. květen 2013

Konference ke GMO

Zveřejněno: 21.10.2014 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 3314 x
Vytisknout