ČIŽP uložila další vysokou pokutu za porušení zákona o odpadech

 

Česká inspekce životního prostředí uložila společnosti MUNDO s.r.o. pokutu 2 000 000 Kč za nakládání s odpady v areálu, kde nakládání s odpady není povoleno. Konkrétně se jednalo o areál v obci Lišov v Jihočeském kraji, kde výše uvedená společnost neoprávněně shromažďovala značné množství odpadních pneumatik, které mimo jiné dovezla i z Německa či Rakouska. Tuto činnost však společnost prováděla bez potřebného souhlasu krajského úřadu, který by subjektu stanovil podmínky, za kterých je zde možné tuto činnost provozovat a zda vůbec.  

Společnost dle platné legislativy nemůže samovolně shromažďovat jakékoliv množství odpadů, které přijímá od jiných původců v místech k tomu neurčených, tedy v místech a způsobem, který neschválil příslušný orgán (krajský úřad). Celkem společnost v areálu v obci Lišov shromáždila cca 2000 tun tohoto odpadu, což je množství, které má reálný vliv na životní prostředí v dané lokalitě. Společnost inspekci přislíbila již více než před rokem, že předmětnou situaci vyřeší, ale zjištěný stav se nezměnil. I proto byla inspekce nucena přistoupit k vyšší sankci. V této souvislosti také ČIŽP v nejbližších dnech zahájí  se společností MUNDO, s.r.o. správní řízení o uložení nápravných opatření.

ČIŽP se již v minulosti zabývala aktivitami této společnosti a v roce 2004 jí uložila pokutu 50 000 Kč za porušení zákona o odpadech, tentokrát v provozovně v Dívčicích, rovněž v Jihočeském kraji. Jedná se tedy o opětovné porušení legislativy v úseku odpadového hospodářství ze strany tohoto subjektu.

Polovina částky uložené pokuty, tedy 1 000 000 Kč bude příjmem obce na jejímž katastrálním území k porušení zákona došlo. Tuto částku může obec využít na nápravu zjištěného stavu v případě, že by subjekt nesplnil nápravná opatření, která mu ČIŽP uloží. Druhá část pokuty bude příjmem Státního fondu životního prostředí a bude využita na projekty v oblasti životního prostředí.

 

odpadní pneumatiky

Zveřejněno: 17.08.2006 –Admin Administrator ; Přečteno 15679 x
Vytisknout