ČIŽP v Hradci Králové uložila pokutu ve výši 350 000 Kč za nezákonnou těžbu dříví a zanedbání ochrany lesa

 

Oblastní inspektorát ČIŽP v Hradci Králové udělil vlastníkovi lesa z Moravských Budějovic  pokutu ve výši 350 000 Kč za ohrožení životního prostředí v lesích, kterého se dopustil tím, že v dubnu 2009 zadal a organizoval nezákonnou těžbu dříví na ploše 1,50 ha na svých lesních pozemcích v k.ú. Dlouhá Třebová, při které bylo vytěženo 430 m3 dříví. Z vytěžených stromů z lesa odvezl pouze cenné výřezy z kmenů, ale vrchní části smrků a potěžební odpad ponechal na místě, takže se zde během letního období rozmnožil kůrovec a po vyrojení napadnul okolní smrčiny.

V srpnu tohoto roku požádali pracovníci Městského úřadu Ústí nad Orlicí ČIŽP o spolupráci v případu nezákonné těžby dříví v k.ú. Dlouhá Třebová, kde vlastník lesa nereagoval na výzvy místního úřadu. ČIŽP okamžitě prověřila stav v předmětné lokalitě a zjistila, že zadavatelem nezákonné těžby je osoba, která v březnu organizovala obdobnou nezákonnou těžbu u Hradce Králové. Bylo zjištěno, že dotčené lesní pozemky nový vlastník lesa zakoupil dne 8.4.2009, přičemž ihned po koupi lesa začal těžit stromy. Změna vlastnictví ani záměr těžby nebyly ohlášeny odbornému lesnímu hospodáři ani orgánu státní správy lesů. Vlastník lesa při výpovědi na policii uvedl, že si je vědom toho, že nerespektoval zákon a předem počítal s uložením pokuty. Stromy vytěžil, protože nutně potřeboval dříví pro jednoho ze svých odběratelů. Po ukončení těžby zůstaly na pasece vrcholky vytěžených stromů, kde se v letním období namnožili kalamitní škůdci  lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý, kteří po vyrojení napadli okolní smrčiny.

Mýtní úmyslná těžba se v tomto případě značně odchylovala od běžného hospodaření v lesích, které by mělo zajišťovat trvale udržitelné hospodaření. Nezákonnou těžbou byla ohrožena stabilita okolních lesních porostů a ponecháním nezpracovaných vrcholů smrků bylo umožněno vyrojení kůrovců do okolních smrčin. Jelikož se jednalo o opakovaný delikt u stejné osoby, bylo přikročeno k přísnější sankci.“ uvádí Ing. Martin Baranyai, vedoucí oddělení ochrany lesa ČIŽP v Hradci Králové.

Po zvážení všech okolností a faktů případu uložila ČIŽP v září vlastníkovi lesa  pokutu ve výši 350 000 Kč. Pokutovaný se neodvolal a  rozhodnutí je v současné době pravomocné.  ČIŽP bude tuto lokalitu sledovat s ohledem na zanedbání ochrany lesa proti kůrovcům a  následně prověří, zda holiny po těžbě budou řádně zalesněny v zákonné dvouleté lhůtě.

 

V Praze dne 16.10.2009

Ivana Awwadová

Mluvčí ČIŽP

Zveřejněno: 16.10.2009 –Admin Administrator ; Přečteno 4335 x
Vytisknout