ČIŽP zahájila s lihovarem v Trmicích řízení o pokutě

ČIŽP zahájila s lihovarem v Trmicích řízení o pokutě za provozování zařízení v rozporu s integrovaným povolením 

Dne 13.10.2009 zahájila ČIŽP OI Ústí nad Labem se společností PLP a.s. správní řízení o uložení pokuty podle zákona o integrované prevenci, kterého se měla dopustit tím, že jako provozovatel zařízení „Průmyslový lihovar Trmice“ provozovala toto zařízení v rozporu s podmínkami integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje. K porušení jedné z podmínek došlo tím, že z technologie výroby bioetanolu jsou do ovzduší emitovány pachově postižitelné látky, které obtěžují okolní obyvatelstvo. K porušení další z podmínek došlo tím, že v průběhu let 2008 a 2009 byly opakovaně nedovoleně překročeny nejvyšší stanovené přípustné míry znečištění odpadních vod vypouštěných z Průmyslového lihovaru Trmice do kanalizace, tyto limity jsou stanoveny v Kanalizačním řádu pro jednotný kanalizační systém zakončený čistírnou odpadních vod v Ústí nad Labem Neštěmicích.

 Za uvedený správní delikt  hrozí společnosti PLP a.s. pokuta podle § 37 odst. 4 písm. b) zákona o integrované prevenci až do výše

7 000 000 Kč.

 

V Praze dne 15.10.2009

Ivana Awwadová

Mluvčí ČIŽP

Zveřejněno: 15.10.2009 –Admin Administrator ; Přečteno 4372 x
Vytisknout