Cenné údolí vážně poškozeno

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Mladá fronta DNES – Region Praha 29.3.2001

Cenné údolí je vážně poškozeno

H l u b o č e p y – Ani půlmilionová pokuta nepřesvědčila odbor životního prostředí magistrátu o tom, že poškodil přírodní rezervaci Prokopské a Dalejské údolí vybudováním nových cest. Ty stály městskou pokladnu několik milionů korun. Podle České inspekce životního prostředí však tato iniciativa byla protiprávní, protože chyběl souhlas orgánů ochrany přírody. Magistrát nechal vloni vybudovat za několik milionů korun nové cesty v blízkosti Dívčích hradů, kde se dochovala pro pražskou krajinu zcela unikátní sklaní step. To vyvolalo protesty obyvatel nedalekého Žvahova a Zlíchova. “Je to velmi špatné a magistrát přitom ani nechápe, co udělal. Na dvou skalních plochách, na baště a nad hlubočepským hřbitovem, bývala přirozená vegetace s pětačtyřiceti vzácnými rostlinnými druhy. Tam nyní vybudovali cesty a zničili přírodní ráz té krajiny,” Konstatovala už vloni bioložka Jarmila Kubíková, autorka dvou odborných studií o Prokopském údolí. Inspekce ji nyní v tomto do jisté míry dala za pravdu. “Byl to nepovolený zásah do přírodního vývoje zvláště chráněných druhů rostlin,” upřesnil ředitel inspekce Petr Soukup. Podle Vaculové šlo o jedinou rostlinu, a to modřenec tenkolistý. “Muselo by se dokázat, že ta rostlina tam skutečně byla. Naši kritici vycházejí z nejméně dvacet let starého monitoru a literárních pramenů. Ten modřenec se vyskytoval dvě stě, tři sta metrů od našich cest,” tvrdí ředitelka odboru životního prostředí magistrátu Kateřina Vaculová. Přitom podotýká, že udělení pokuty nenabylo právní moci, protože ministerstvo životního prostředí vyhovělo odvolání a případ vrátilo inspekci k novému projednání. “A navíc jsme pokutu nedostali my, ale stavební firma, kterou jsme posléze vyměnili,” podotkla Vaculová o Stavebních závodech Olešnice, jež cesty určené magistrátem postavila. Podstata problému Prokopského údolí je v neúměrně silném rekreačním tlaku obyvatel nedalekých sídlišť Barrandov a Nové Butovice. Ochránci přírody tvrdí, že široké a pohodlné cesty, které město buduje, sem přivedou další nežádoucí návštěvníky. Podle Vaculové je to aktivní způsob ochrany, protože lidé nyní z devadesáti procent respektují cesty a nešlapou jinde. Magistrát také nechal vybudovat dřevěnou lávku v Holyni v těsném sousedství jednoho z posledních dochovaných pražských brodů. V dalších počítá například s cestami v Dalejském háji a cyklostezkou v poli u Dívčích hradů. “Je zajímavé, že o tuto další cestu nás žádají právě ochránci. Chtějí, aby odvedla cyklisty z cest, které jsme postavili. Těmi projde za hodinu okolo pěti set lidí,” řekla Vaculová.

- kla -

   

Zveřejněno: 29.03.2001 –Admin Administrator ; Přečteno 10744 x
Vytisknout