Činnost ČIŽP ve vztahu k vyhlášce č.78/2006 Sb

 

Vyhláška č. 78/2006 Sb. je novelou vyhlášky č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.

Vyhláška zakazuje uvádět na trh v ČR výrobcům a dovozcům od 1. 7. 2006 prací prostředky pro praní textilu s koncentrací fosforu vyšší než 0,5 % hmotnosti a od 1. 10. 2006 se nesmí uvádět tyto prací prostředky do oběhu. V praxi to znamená, že od začátku července nemohou výrobci prodávat prací prostředky s vyšším obsahem fosforu distributorům a není možné je ani dovážet. Od začátku října pak nemohou distributoři tyto prací prostředky prodávat obchodům. Obchody mohou své zásoby, které nakoupily do konce září, pouze doprodat běžným zákazníkům tj. fyzickým osobám. Vyhláška č. 78/2006 Sb. obsahuje dvě výjimky, na které se omezení používání sloučenin fosforu nevztahuje. První výjimkou jsou prací prostředky používané pro praní v průmyslu a institucích, které je prováděné školenými pracovníky. Důvodem pro tuto výjimku je skutečnost, že v současné době neexistuje náhrada fosfátových pracích prostředků v průmyslu. Druhou výjimku představuje vývoz a distribuce do jiných členských zemí Evropské unie.

Dodržování omezení vyplývajícího z vyhlášky č. 78/2006 Sb. kontroluje Česká inspekce životního prostředí a krajské úřady. Krajský úřad může zakázat uvádění pracích prostředků na trh nebo do oběhu, jestliže nejsou splněny podmínky pro jejich uvádění na trh nebo do oběhu. Česká inspekce životního prostředí dává krajskému úřadu podněty k zákazu uvádění pracích prostředků na trh nebo do oběhu, jestliže nejsou splněny podmínky pro jejich uvádění na trh nebo do oběhu.

Česká inspekce životního prostředí jak v roce 2006, tak v roce 2007 bude provádět namátkové kontroly výrobců, dovozců a distributorů pracích prostředků, zda plní povinnosti dané jim vyhláškou č. 78/2006 Sb. Své kontroly ČIŽP zpočátku zaměří na zjišťování informací v prodejnách pracích prostředků. Z dodacích listů bude ČIŽP kontrolovat datum nákupu pracího prostředku, čímž zjistí, zda distributoři do prodejen nedodávají po 1. říjnu 2006 prací prostředky s nadlimitním obsahem fosforu. Za porušení povinností uložených vyhláškou č. 78/2006 Sb., může Česká inspekce životního prostředí nebo krajský úřad uložit výrobcům, dovozcům nebo distributorům pracích prostředků pokutu až do výše 5 milionů korun.

V současné době ČIŽP nemá vlastní laboratoř, kde by mohla stanovovat obsah fosforu v pracích prostředcích. Odběr vzorků pracích prostředků a provedení rozborů nutných k prokázání nadlimitního množství fosforu v pracích prostředcích bude ČIŽP zadávat akreditovaným laboratořím.Tím chce ČIŽP předcházet případným zpochybněním ze strany kontrolovaných subjektů o správném způsobu provedení odběru vzorků a jejich analýzy, což je velice důležité v případě, že ČIŽP povede správní řízení o pokutě.

zpracoval: ČIŽP

 

Zveřejněno: 10.10.2006 –Admin Administrator ; Přečteno 16418 x
Vytisknout