Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Jaňourová (Jana 12.12.2018 8:27) – Obecné téma
  Dobrý den, tímto se dovoluji zeptat v reakci na článek, JAK JE KONTROLOVÁNO ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽP SPALOVNOU JEDOVATÝCH ODPADŮ V PROSTĚJOVĚ. Proslýchá se, že za tmy spalovna vypouští černý páchnoucí dým. Prostějov leží v inverzní kotlině se zhoršenými rozptylovými podmínkami. Je spalování dostatečně kontrolováno? Děkuji za odpověď ing. Jaňourová http://www.cizp.cz/Spalovna-zneskodnovala-odpady-pri-nizsich-teplotach-nez-bylo-povoleno-Inspektori-ji-dali-pokutu-350-tisic-korun.html
  • Otázka: prodloužení povolení (Jaroslava Houdková 10.12.2018 20:24) – Obecné téma
   Dobrý den, měla bych dotaz ohledně vypouštění předčištěných odpadních vod z dčov do jednotné kanalizace obce.V roce 2006 mi bylo vydáno vodoprávním úřadem pověřeného úřadu odborem živ.prostředí povolení k vypouštění z dčov do jednotné kanalizace na 10 let.Kdo mi prosím nyní povolí vypouštění na další roky za stejných podmínek a podle jakého zákona? Děkuji za odpověď.
   • Odpověď: (Jandová 12.12.2018 13:42)
    Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod Ředitelství ČIŽP:
    Novelou 275/2013 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích byla od 1.1.2014 zrušena povinnost mít platné povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, které pro splnění limitů znečištění daných kanalizačním řádem vyžadovaly předčištění (§18, odst. 3). Předčištěné odpadní vody z DČOV mohou být vypouštěny do jednotné kanalizace obce pouze na základě písemné smlouvy o odvádění odpadních vod mezi odběratelem (tzn. Vámi, jakožto původcem odpadních vod) a provozovatelem této kanalizace v souladu s ust. § 8 odst. 6 a § 18 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Pro výše uvedený způsob nakládání s těmito odpadními vodami se od roku 2014 nevydává povolení místně příslušného vodoprávního úřadu. Povolení místně příslušného vodoprávního úřadu by bylo potřeba pouze v případě, kdyby předčištěné odpadní vody z DČOV byly Vámi vypouštěny přímo do vod povrchových nebo zasakovány přes půdní filtr do vod podzemních (ust. § 8 odst.1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).  • Otázka: Huba (Jan 06.12.2018 12:12) – Obecné téma
   Dobrý den, mám obdobný problém. E-shop TAMAT ELEKTRO s.r.o. , Praha IČO 27308421
   nabízí sice odvoz starých spotřebičů, leč jen po Praze. Mimopražští mají smůlu, protože přepravní společnost TopTrans tuto službu nedělá a prý ani nemusí. Je to pravda ? Děkuji za odpověď J.Huba
   • Odpověď: (Jandová 10.12.2018 9:35)

    Odpověď zpracoval Martin Zemek, inspektor oddělení odpadového hospodářství Ředitelství ČIŽP:
    V daném případě lze plně odkázat na ust. § 37k odst. 4 písm. a) zákona o odpadech: Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech zajistí, aby konečný uživatel měl možnost

    a) při nákupu elektrozařízení bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití,

    Z tohoto ustanovení vyplývá, že poslední prodejce je povinen bezplatně odebrat elektrozařízení pocházející z domácností v místě prodeje nebo dodávky tzv. kus za kus. Poslední prodejce zároveň v tomto případě nemůže vyžadovat platbu ani např. za odvoz takto odebraného odpadního elektrospotřebiče. To platí i v případech dodání a odebrání elektrozařízení prostřednictvím internetových obchodů a jimi najatých dopravců nebo v místě jiném než je „kamenná“ prodejna.

    Ve Vámi popsaném případě tedy musí prodejce zajistit bezplatný odvoz starého spotřebiče z každého místa, na které je nový spotřebič dodáván.

  • Otázka: Spektrometr na bižuterii (Tereza H 30.11.2018 19:02) – Obecné téma
   Dobrý den, dostala jsem se k článkům, kde se uvádí, že inspekce kontroluje závadnost bižuterie, ve které je často obsaženo velké množství nepovolených látek, které zatěžují lidské tělo. Také jsem se dočetla, že při kontrolách je používán přístroj-spektrometr. Nicméně pro obyčejné lidi je jeho pořizovací cena astronomická. Je možné nějak zjistit, za Vaší pomoci nebo případně jinde, složení mé bižuterie? Předem děkuji za odpověď
   • Otázka: odvoz starého spotřebiče II (Jaroslav Tis 12.11.2018 19:20) – Obecné téma
    Dobrý den, tak i havlíčkobrodaská firma iVIKI.cz
    si účtuje 400,-kč za ,,odvoz do sběrného dvora,, ..... docela síla
    • Odpověď: (Jandová 16.11.2018 12:47)
     ČIŽP přijala váš příspěvek jako podnět k prošetření a bude se jím zabývat.
   • Otázka: odvoz starého spotřebiče (Jaroslav Tis 12.11.2018 14:47) – Obecné téma
    Dobrý den, jak je to tedy s tím odvozem starého spotřebiče zdarma při nákupu nového ? Eshop z Mostu VEDE.cz si účtuje 299,- kč a na telefonický dotaz mi slečna řekla, že je to v pořádku a že se jedná o placenou službu. Děkuji J.T.
    • Odpověď: (Jandová 16.11.2018 12:46)
     ČIŽP přijala váš příspěvek jako podnět k prošetření a bude se jím zabývat.
   • Otázka: Vývoz mušlí z Tuniska (Alena 11.11.2018 0:33) – Obecné téma
    Dobrý den,mohu se zeptat zda je povolené přivézt si pár mušlí z Tuniska? Děkuji A.
    • Odpověď: (Jandová 12.11.2018 11:12)
     Odpověď byla zpracována Zdeňkem Novákem, inspektorem oddělení mezinárodní ochrany biodiverzity a CITES na Ředitelství ČIŽP:
     Obecně není v Tunisku mnoho chráněných mušlí. Někdy nabízejí v obchodech jako suvenýry chráněné datlovky nebo zévy. U zévy je na rozdíl od jiných chráněných druhů možno jako suvenýr dovézt až 3 kusy bez nutnosti mít vystavené povolení. Ostatní nechráněné mušle lze z hlediska úmluvy CITES bez problémů dovézt. Upozorňujeme ještě na zákaz dovozu tvrdých korálů, který se vztahuje i na jejich úlomky, které najdete běžně na pláži.

      
   • Otázka: Zápach v městské části Židenice (Josef Červený 23.10.2018 19:03) – Obecné téma
    Pěkný den
    V diskuzním fóru naší městské části jsem se dočetl, že byste již měli řešit problém se zápachem chemického charakteru, který je v Židenicích (a pravděpodobně i jinde) občas cítit. Můžete mi k tomu podat bližší informace? Děkuji
    J. Červený
    • Odpověď: (Jandová 13.11.2018 16:00)
     Odpověď byla zpracována oddělením ochrany ovzduší Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno:

     V říjnu ČIŽP OI Brno opětovně obdržela podněty občanů na zápach z provozu společnosti Slévárna HEUNISCH Brno, s.r.o.; ze zařízení „Slévárna šedé litiny“ v k. ú. Líšeň v okrese Brno – město. Kontrolami ČIŽP nebylo prokázáno neplnění závazných podmínek provozu dle platného integrovaného povolení. Dle sdělení provozovatele a námi zjištěných skutečností v roce 2018 (do 23.10.2018) nedošlo v předmětné slévárně k žádným mimořádným situacím, haváriím či nekontrolovatelným únikům znečišťujících látek do ovzduší a pracovníky ČIŽP nebylo zjištěno  porušení podmínek stanovených integrovaným povolením pro ochranu ovzduší a zákona o ochraně ovzduší.

     ČIŽP krajskému úřadu dopisem v dubnu 2018 navrhla zahájit přezkum integrovaného povolení pro tuto slévárnu z hlediska omezení emisí pachových látek do ovzduší (v rámci plnění referenční listiny z hlediska nejlepších dostupných technik - BAT). V současné době provozovatel z hlediska nejlepších dostupných technik testuje pro snížení emisí pachových látek dvousložkové ekologické komponenty při výrobě jader metodou COLD BOX s tím, že podá krajskému úřadu o výsledku testu  zprávu do 31. 12. 2018. Dále provozovatel na základě kontroly ČIŽP ze dne 23. 10. 2018 přislíbil, že prověří možnost užití geopolymerů (místo organických pojiv v bentonitu) pro technologie výroby forem ve firmě.

     Pokud nebude výše uvedené provozovatelem uplatněno v sériové výrobě, ČIŽP krajskému úřadu dopisem v říjnu navrhla, aby provozovatel realizoval jinou cestu ke snížení emisí pachových látek do ovzduší, spočívající v instalaci vzduchotechnického odsávání technologie odlévání s následnou eliminací pachových látek přes zařízení ke snižování emisí pachových látek dle doporučení BAT technologie (například biologický filtr, dopalovací zařízení, mokrá vypírka). Tímto návrhem ČIŽP doplnila původní podání žádosti o provedení přezkumu integrovaného povolení z hlediska ochrany ovzduší se žádostí o doplnění podmínek integrovaného povolení pro předmětné zařízení, které by v budoucnosti účinným způsobem omezilo výskyt zápachu v inkriminované lokalitě v obydlené oblasti města Brna.

   • Otázka: pitná voda (Alena Kabátová 10.10.2018 11:52) – Obecné téma
    Dobrý den, můj soused chová asi dvanáct kusů ovcí a má je ustájené na volném pozemku asi 200m. od naší studny.
    Při rozboru vody kterou používáme bylo zjištěno ,že voda obsahuje1533 koliformních bakterií na MPN/100ml.
    Je možné, že zdrojem znečištění jsou ustájené ovce? Jaké mám možnosti se bránit když mě obtěžuje i zápach z ustájeného dobytka.
    Děkuji za odpověď
    • Odpověď: (Jandová 16.10.2018 11:24)

     Koliformní bakterie jsou skupina bakterií osídlujících střevní trakt, ale žijících běžně i v půdě bez vazby na jakékoli živočichy. Nicméně i v této skupině se mohou vyskytnout patogenní kmeny, tedy varianty tvořící toxiny, které mohou při vysokých koncentracích lidské zdraví ohrozit. Dnes jsou považovány víceméně za indikátor účinnosti úpravy a dezinfekce vody, sekundární kontaminace či vysokého obsahu živin v upravené vodě. Zda došlo k fekálnímu znečištění ve vodě lze zjistit ze vzorku, který bude především posuzován na typické bakterie žijící ve střevním traktu člověka a teplokrevných živočichů, např. Escherichia coli, enterokoky, Clostridium perfringens. Výsledek rozboru vody, pokud ta se používá k pitným účelům, by měla posuzovat příslušná hygienická stanice.

     Obecná opatření a doporučení pro minimální vzdálenost studny (jímacího objektu, zdroje pitné vody) od zdrojů znečištění jako jsou septiky, žumpy, komposty, chlévy a hnojiště jsou definována ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ust. § 24a odst. 2 a 3. Vzdálenosti jsou variabilní podle typu propustnosti prostředí, 12 m platí pro prostředí málo propustné, 30 m pro prostředí velmi propustné.  Rovněž záleží na tom, zda studna byla vybudována v souladu s požadavky na ochranu kvality podzemní vody.

     Dle § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, by se měl vlastník pozemku, na kterém jsou chována hospodářská zvířata, zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

     Dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, mohou být močůvka a trus závadnou látkou, která může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.  Je nutno odborně posoudit, zda výkaly ovcí ustájených na volném pozemku mohou ohrozit jakost vod (vzniklé množství, složení půdy, vzdálenost k jímacím objektům pitných vod, geologie a hydrologie lokality atd.).  Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je podle vodního zákona povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí.

     Vzhledem k tomu, že neznáme konkrétní lokalitu a podmínky chovu, nemůžeme vám dát jinou, než výše uvedenou odpověď obecného charakteru. Doporučujeme Vám obrátit se na Krajskou hygienickou stanici a odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností, který může tento konkrétní případ komplexně posoudit.

     Co se týká zápachu z dobytka je však potřeba říci, že právní úprava ochrany ovzduší necharakterizuje míru obtěžování zápachem a neobsahuje emisní limity pachových látek, na základě kterých by byl pouhý zápach z dobytka (pokud není provázen jiným porušením právních předpisů) postižitelný.

   • Otázka: Ukládání BRKO (Dominik V. 08.10.2018 10:03) – Obecné téma
    Dobrý den, obec uvažuje o uložení většího množství BRKO (větve, rostlinný materiál apod.) na obecní parcele v extravilánu obce. Hrozí tímto jednáním porušení zákona? (prosím konkrétně) Příp. jaká se k danému porušení váže sankce?
    • Odpověď: (Jandová 11.10.2018 16:09)

     Odpověď byla zpracována ve spolupráci s oddělením odpadového hospodářství Ředitelství ČIŽP:
     Jelikož ve Vašem dotazu neuvádíte bližší okolnosti (zda by se jednalo o místo určené k odkládání BRKO obecně závaznou vyhláškou obce, zda by byl odpad ukládán do kontejneru nebo volně na plochu, případně, zda se jedná o vodohospodářsky zabezpečenou plochu apod.), nemůžeme Vám poskytnout konkrétní informace, jakého porušení by se obec dopustila a ani výši sankce, která se k danému porušení váže.   Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 55257 x
   Vytisknout