Pravidla pro diskusní fóra na webových stránkách České inspekce životního prostředí

Provozovatelem diskusních fór (dále jen "DF") je Česká inspekce životního prostředí. Vyhrazuje si právo odstranit příspěvky vulgární, urážlivé, rasistické, obsahující komerční sdělení, reklamu (webové stránky, telefony, inzeráty, atd.), dále příspěvky nabádající k nezákonnému jednání či jakkoliv porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy. Rozhodnutí o odstranění příspěvku není provozovatel povinen jakkoliv zdůvodňovat.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*
*
*
 

*
Přílohy jsou určeny pouze pro administrátora webových stránek, na veřejné části webu nebudou zobrazeny.


Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Uvedení na trh -šperky (Petr Letocha 10.06.2019 14:38) – Obecné téma
  Dobrý den,
  jaké požadavky vzhledem k REACH je nutné v současné době splnit pro výrobu a prodej šprků z chirurgické oceli. Jedná se o naušnice,které tvoří i ůžko ve kterém ja zalita fotografie křišťálovou pryskyřicí - Viz foto.
  • Odpověď: (Jandová 11.06.2019 8:23)

   Odpověď zpracoval Oldřich Jarolím, specialista na chemické látky na Ředitelství ČIŽP:
   Z hlediska nařízení REACH (č. 1907/2006) se Vás mohou týkat například povinnosti týkající se omezených látek uvedených v příloze XVII tohoto nařízení. To se týká např. obsahu niklu v náušnicích a dalších špercích a bižuterii. U niklu platí migrační limit 0,2 μg/cm2/týden pro části, které se vkládají do propíchnutých uší a limit 0,5 μg/cm2/týden pro části, které jsou ve styku s lidskou kůží. Více k omezení niklu naleznete v položce 27 přílohy XVII nařízení REACH.
   Další omezení, která by pro prodej a výrobu náušnic mohla být relevantní, jsou v položce č. 23 (omezení obsahu kadmia), případně v položce č. 63 (omezení obsahu olova).

 • Otázka: Vyvážení znečištěného hnoje do rybníku Obecník zařazeného do Natury 2000 (Musilová 27.05.2019 11:56) – Obecné téma
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné do rybníku vyvážet větší množství zvířecího hnoje obsahující zbytky těl zvířat, uhynulá zvířata a různé druhy plastů? Každý rok z hnoje po čase vyplavou zvířecí ostatky a jsou kolem celého kraje rybníku. Navíc se odtud line velký zápach. Letos už zde vyvezli 3 tatry hnoje. Rybník je zhruba 3,5 hektarový a zařazený do Natury 2000.
  Mohla bych se zeptat, zda by se s tím dalo něco dělat? Máme dům u rybníka a hnůj cca 35m od oken ložnice. Moc děkuji za odpověď a případnou radu.
  • Odpověď: (Jandová 28.05.2019 15:28)

   Odpověď zpracovala Iva Jablonská, inspektorka oddělení ochrany vod Ředitelství ČIŽP:

   Na Váš dotaz ohledně vyvážení hnoje do rybníka Obecník sdělujeme, že dle

   § 39 vodního zákona je hnůj  pro vody klasifikován jako závadná látka a  hnojení  rybníka je možné pouze na základě rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu, který je oprávněn povolit výjimku pro aplikaci závadné látky ve smyslu ust. § 39 odst. 7 vodního zákona. Můžete podat písemný podnět na prošetření s uvedením lokalizace rybníka příslušnému odboru životního prostředí, popřípadě ČIŽP.

 • Otázka: Pokácení dřeviny na soukromém pozemku třetí osobou (Ondryášová 16.05.2019 7:55) – Obecné téma
  Dobrý den, chci se zeptat, zda je přípustné, aby cizí osoba pokácela dřevinu na soukromém pozemku. Maminka měla na předzahrádce domu škumpu - cca 1m od plotu, vysoká asi 3-4m. Technické služby města v březnu prováděly údržbu zeleně na přilehlé komunikaci sousedící s předzahrádkou, zahrnující výsadbu nových stromů (výška cca 2m) - vzdálenost od plotu min.2m. Pracovník nejprve bez předchozího upozornění začal ořezávat části škumpy, které přesahovaly nad chodník, avšak nijak neomezovaly chodce. Poté, co se maminka zeptala, proč to dělá a vyzvala ho, aby své činnosti zanechal, na ni byl velmi sprostý a na závěr se naklonil i s motorovou pilou přes plot a škumpu uřízl (pokácel) ve výši cca 1-1,5m. Nejedná se zřejmě o strom o obvodu kmenu větším než 80 cm, ale přesto: jedná se přeci o soukromý majetek na soukromém pozemku, který nijak neohrožoval bezpečnost; navíc, pokud by předem došla výzva (zřejmě od obce, coby vlastníka sousedního pozemku)k nápravě situace, nebyl problém úpravu zajistit bez toho, aby se škumpa pokácela. Pracovník podle mého nejednal správně, bohužel jeho zaměstnavatel hájí tento postup a naopak se snaží ze situace vyvinit. Maminka bohužel nezavolala po incidentu policii, ale komunikovala pouze s pracovníkem TS. Je možné žádat jako kompenzaci finanční vyrovnání za způsobenou újmu? Jednalo se o strom/keř(jak tvrdí pracovník TS), který zde rostl mnoho let a měl i estetickou hodnotu. Po dlouhém přetahování bylo ze strany TS navrhnuto, že mamince dají novou rostlinu škumpy k zasazení. S tím však nesouhlasím, protože toto není z mého pohledu adekvátní náhradou. Fotodokumentaci maminka pořídila. Můžete mi, prosím, poradit, jak lze v tomto případě postupovat, popř. kam se obrátit a zda byl v tomto případě porušen zákon? Děkuji za odpověď a jakoukoliv radu.
  • Odpověď: (Jandová 21.05.2019 9:31)

   Odpověď byla zpracována oddělením ochrany přírody Ředitelství ČIŽP: Česká inspekce životního prostředí kontroluje, jak jsou orgány veřejné správy vyjma ústředních orgánů, právnickými a fyzickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkající se ochrany přírody a krajiny. Inspekce je oprávněna šetřit, zda a do jaké míry došlo k poškození předmětné dřeviny. Toto ovšem nelze provést bez doplňujících informací (např. fotodokumentace, z níž by byla patrná alespoň velikost koruny, výška nasazení větví a tvar torza), které můžete poslat písemně na adresu inspekce podatelna@cizp.cz nebo datovou schránkou (kontakty jsou na webu). V případě podezření na porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uplatní inspekce své pravomoci dané zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pokud se prokáže naplnění skutkové podstaty přestupku poškození dřeviny rostoucí mimo les, bude inspekce postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

 • Otázka: Úmyslné rušení biokoridoru a stromů, a černé skládky. (J.Grantova 15.05.2019 17:04) – Obecné téma
  Dobrý den, v ponděli jsem Vám poslala email s podnětem na podezření z protiprávního jednání ve střetu se zákonem č. 114/1992.
  Jedná se o jednání v obci obce Černý Dub na pozemcích k.ú Homole, Jihočeský kraj:
  Na těchto pozemcích dochází k nedovoleným terénním úpravám, zavážení pozemků zeminou a šíření invazivních druhů. Že dochází k nedovolenému ukládání odpadu (stavební suť, komunální odpad, zemina), opakované úmyslné narušování VKP, biokoridoru ÚSES a zavážení biotopu rostlin a živočichů... Nevím jestli jsem měla dostat potvrzení příjeti nebo ne.. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Jandová 20.05.2019 13:12)
   Váš podnět byl nyní zaevidován a inspektoři ČIŽP se jím budou zabývat.
 • Otázka: Vypouštění splaškové vody (Novák 15.05.2019 12:25) – Obecné téma
  Dobrý den, dotazuji se, zda mohu podat podnět k šetření. V naší obci je firma, která především v nočních hodinách vypouští své splaškové vody nataženými hadicemi mimo žumpu volně do půdy pod svým objektem.Zároveń nepravidelně vypouští splašky hadicí na zahradu přímo sousedící s obytnými domy.Na kanalizaci firma napojena není a dle stavebního rozhodnutí má tak činit svedením do své žumpy.Což se patrně neděje.Děkuji za info
  • Odpověď: (Jandová 15.05.2019 13:59)
   Ano podnět podat můžete. A to prostřednictvím adresy podatelna@cizp.cz s uvedením místa, kde k vámi popisované činnosti dochází.
 • Otázka: Pálení (Igor 10.05.2019 10:03) – Obecné téma
  Dobrý den, chodím se psem na procházky ve Vikýřovicích (u Šumperka) a když sem šel kolem bývalé benzínky tak tam byl děsný smrad a valil se od tama dým.. Byl to až stiplavý zápach že se mi udělalo špatně, prý je to tam na denním pořádku, tak mě zajímá kde a jak bych to měl ohlásit protože o pálení dřeva určitě nešlo. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Jandová 10.05.2019 13:24)
   Podnět k prošetření můžete podat k Oblastnímu inspektorátu ČIŽP Olomouc prostřednictvím adresy ol.podatelna@cizp.cz
 • Otázka: Unikání provozních kapalin z aut (Aneta 09.05.2019 12:04) – Obecné téma
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat zde můžu podat podnět na životní prostředí s touto stížností. V naší obci je na jednom parkovišti uvedeno, že zde nesmí parkovat auta, ze kterých unikají provozní kapaliny. Samozřejmě je to tam samý flek, masná stopa a vypadá to hrozně. Ptám se proto, zda cedule na které je psáno že "nesmí parkovat auta s nichž unikají kapaliny" tam byla dána jen tak a nebo je potřeba to dodržovat kvůli půdě co se nachází pod parkovištěm. Jedná se o parkoviště, které se nachází u bytových jednotek, ale vlastníkem tohoto parkoviště nejsou majitelé bytů, kteří tam parkují, ale vlastníkem parkoviště je pán, který vlastní i zmiňované byty.
  • Odpověď: (Jandová 10.05.2019 8:59)

   Odpověď byla zpracována oddělením ochrany vod Ředitelství ČIŽP:

   Ano, podnět podat můžete. Jedná se zejména o ochranu terénu pod parkujícími auty před kontaminací závadnými látkami.  Pokud je vlastníkem parkoviště fyzická osoba, podnět může prošetřit pouze příslušný vodoprávní úřad, neboť oddělení ochrany vod ČIŽP nemají od 1.1.2019 kompetence ke kontrole fyzických osob. Vzhledem k tomu, že ve Vašem dotazu není uvedena lokalizace místa, kde dochází k nepravidelnému znečišťování  terénu provozem parkoviště, respektive únikem závadných látek z parkujících aut, ani není detailně specifikováno, zda majitel  parkoviště je fyzickou osobou oprávněnou k podnikání dle živnostenského zákona nebo právnickou osobou, nemůže Váš dotaz ČIŽP brát jako podnět k prošetření. Z výše uvedených důvodů Vám doporučujeme obrátit se písemně na místně příslušný vodoprávní úřad, který je kompetentní situaci na místě prošetřit.  

 • Otázka: průmyslová hnojiva (Pavel 05.05.2019 18:10) – Obecné téma
  Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli je normální skladovat větší množství průmyslových hnojiv volně ložené na ploše bývalého letiště. Plocha se nachází ve druhém vodovodním ochranném pásmu v Pohledech, v části obce Samoty, bývalý okres Svitavy.
  • Odpověď: (Jandová 07.05.2019 12:46)
   Váš příspěvek ČIŽP přijala jako podnět k prošetření a bude se jím zabývat.
 • Otázka: obaly od sprejů (Lenka 30.04.2019 16:06) – Obecné téma
  Dobrý den, jaké je správné zařazení druhu odpadu u prázdných kovových nádobek od různých sprejů? Jedná se o 15 01 10* nebo je správnější tento druh odpadu zařadit jako 15 01 11* ? Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Jandová 10.06.2019 15:22)
   Odpověď byla zpracována oddělením odpadového hospodářství Ředitelství ČIŽP:
   V pochybnostech ohledně zařazení odpadů je klíčová obec s rozšířenou působností (ORP). Ta podává dle paragrafu 79 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech návrh MŽP na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů. V případě, že nevíte, jak zařadit příslušný odpad, obraťte se prosím tedy na ORP.
 • Otázka: znečištění rybníku (Iva 30.04.2019 10:57) – Obecné téma
  Dobrý den,potřebovala bych radu na koho se obrátit v případě nepravidelného znečišťování potoka výkaly z čističky obce nad naší obcí. Věc řešíme již šestým rokem s Vak, PČR a ŽP v TV.Ti si věc si přehazují jako horký brambor avšak výsledkem je, že máme zatrubněný potok, zcela vyschlý rybník a při vypouštění kalů se nedá u potoka ani pobývat. Navíc je to široko daleko jediný zdroj vody pro zvířata. Životní prostředí tvrdí, že PČR má odebrat vzorek vody při znečištění, PČR říká, že to není případ k šetření a Vak s námi už raději nekomunikuje. Děkuji za radu Iva H.
  • Odpověď: (Jandová 03.05.2019 13:36)

   Odpověď zpracoval Radek Tonner, inspektor oddělení ochrany vod, ČIŽP: 
   Vzhledem k tomu, že ve Vašem dotazu není uvedena lokalizace místa, kde dochází k nepravidelnému znečišťování potoka provozem ČOV, nemůže Váš dotaz ČIŽP brát jako podnět k prošetření. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme obrátit se písemně na místně příslušný vodoprávní úřad, který je kompetentní situaci na místě prošetřit, nebo na místně příslušný oblastní inspektorát ČIŽP s uvedením lokalizace místa. Dále v dotazu uvádíte, že již šestým rokem danou věc řešíte s ŽP. Pokud nejste spokojena s tím, jak Vaše podněty řeší odbor životního prostředí nebo vodoprávní úřad, máte právo obrátit se na jeho nadřízený orgán, kterým není ČIŽP, ale příslušný krajský úřad.

   Pokud by ČIŽP při svém šetření zjistila, že v téže věci již bylo některým jiným správním orgánem zahájeno řízení (v daném případě pravděpodobně odborem životního prostředí), své řízení zastaví v souladu s ust. § 66 odst. 2 správního řádu.Zveřejněno: 08.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 63244 x
Vytisknout