Diskuzní seminář na MZe

Dne 4.12.2007 proběhl odborný diskuzní seminář, který se konal na MZe.
Předmětem vystoupení zástupců ČIŽP bylo představení organizace a její
poslání, včetně organizační struktury a pravomocí. Vystoupení bylo dále
zaměřeno především na poznatky z inspekční činnosti ČIŽP u soukromých
vlastníků lesů s cílem upozornit na časté nedostatky, kterých by se měli
vlastníci lesů vyvarovat. K tématu se rozvinula bohatá diskuze.

Ing. Šůra Jaroslav, vedcoucí OOL OI Praha

Vytisknout