Dne 8. června 2008 proběhla, na chovatelské burze v Přerově, společná kontrolní akce České inspekce životního prostředí, Celního ředitelství Olomouc a pracovníků Živnostenského úřadu v Přerově.

    Olomouc 9. června 2008 

 

 

 

Společná tisková zpráva České inspekce životního prostředí a Celního ředitelství Olomouc

 

 

Inspektoři ČIŽP, ve spolupráci s přerovskými celníky a pracovníky živnostenského úřadu, odhalili prodejce chráněných druhů rostlin, mezinárodně chráněných druhů ptáků, a geneticky modifikovaných akvarijních rybek.

Dne 8. června 2008 proběhla, na chovatelské burze v Přerově, společná kontrolní akce  České inspekce životního prostředí, oblastních inspektorátů Olomouc a Brno, celníků spadajících pod Celní ředitelství Olomouc a pracovníků Živnostenského úřadu Přerov.

Kontrola odhalila tři případy porušení registrační povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin „CITES“.  Prodejci nabízeli tři druhy papoušků Amazona oratrix – amazoňan velký (CITES I), Amazona leucocephala – amazoňan kubánský (CITES I) a Amazona albifrons – amazoňan běločelý (CITES II). Dále byl kontrolován prodejce zvláště chráněného kriticky ohroženého druhu rostlin kotvice plovoucí (Trapa natans) a cca 20 ks geneticky modifikovaných akvarijních rybek (Brachydanio rerio). Tyto rybky obsahují gen mořské medúzy, která způsobuje jejich svítivost. Kontrolami prodejců byla zjištěna porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona „CITES“ a zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

Exempláře byly prodejcům ponechány a jednotlivé případy bude dále řešit ČIŽP.

Pracovníci živnostenského úřadu zjistili během zmíněné kontroly osm případů porušení živnostenského zákona a uložili blokové pokuty ve výši 4500,- Kč. Ve dvou případech zjistili  prodej zbraní (vzduchovky) bez koncesní listiny a povolení k prodeji.

Na místě samém byla pořízena fotodokumentace.

amazoňan2.jpg

P6080377.jpg

P6080378.jpg

P6080380.jpg

P6080381.jpg

 Schránka01.jpg

 

 
Zveřejněno: 10.06.2008 –Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 9481 x
Vytisknout