Doplňující informace k havárii práškovacího letadla ve Žlunicích

Odborníci z oblastního inspektorátu ČIŽP z Hradce Králové, prošetřující havárii práškovacího letadla, které se zřítilo do požární nádrže v obci Žlunice na Jičínsku 17. 7. 2013, podávají v případu podnět k prošetření zákonnosti postupů firmy, která chemicky ošetřovala pole. Na základě šetření inspektorů ČIŽP a následných rozborů bylo totiž zjištěno, že se nejednalo o přípravek s obchodním označením INTEGRO, jak uváděl odpovědný subjekt, ale o postřikový přípravek, který obsahuje významné množství organofosfátového insekticidu chlorpyrifos.  ČIŽP zaznamenala úhyn ryb v nádrži právě po havárii, kdy z havarovaného letadla do vody unikl tento postřik. Vzhledem k uvedeným zjištěním a k pochybnostem z nich vyplývajícím podává ČIŽP podnět Státní rostlinolékařské správě na prošetření zákonnosti provádění letecké aplikace pesticidních přípravků odpovědným subjektem. ČIŽP současně žádá Státní rostlinolékařskou správu o následné sdělení výsledku jejího šetření.

Praha, 5. srpen 2013     Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Zveřejněno: 06.08.2013 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 2361 x
Vytisknout