Evropská komise: Strategie biologické rozmanitosti má vrátit přírodu do našich životů

 

V roce  2020 Evropská komise přijala komplexní novou Strategii biologické rozmanitosti, která má vrátit přírodu zpět do našich životů a Strategii z farmy na vidličku pro spravedlivý, zdravý a šetrný potravinový systém. Obě strategie se vzájemně posilují, spojují přírodu, zemědělce, obchod a spotřebitele ke společné práci na konkurenceschopné udržitelné budoucnosti. V souladu s evropskou Zelenou dohodou navrhují ambiciózní akce EU a závazky k zastavení úbytku biologické rozmanitosti v Evropě i na celém světě a přeměnu našich potravinových systémů v globální standardy pro konkurenceschopnost udržitelnosti, ochranu lidského a planetárního zdraví, jakož i živobytí všech aktérů řetězce hodnot potravin. Krize COVID-19 ukázala, jak zranitelná je rostoucí ztráta biologické rozmanitosti a jak zásadní je pro naši společnost dobře fungující potravinový systém.Obě strategie postavily občana do středu tím, že se zavázal zvýšit ochranu půdy a moře, obnovit znehodnocené ekosystémy a zřídil EU jako vůdce na mezinárodní scéně jak na ochranu biologické rozmanitosti, tak na budování udržitelného potravinového řetězce.

Nová Strategie biologické rozmanitosti se zabývá klíčovými faktory ztráty biologické rozmanitosti, jako je neudržitelné využívání půdy a moře, nadměrné využívání přírodních zdrojů, znečištění a invazivní cizí druhy. V srdci pandemie COVID-19 je strategie ústředním prvkem plánu obnovy EU, který je klíčový pro prevenci a budování odolnosti vůči budoucím ohniskům a poskytnutí okamžitých obchodních a investičních příležitostí pro obnovu hospodářství EU. Jeho cílem je také učinit z úvah o biologické rozmanitosti nedílnou součást celkové Strategie EU pro hospodářský růst. Strategie mimo jiné navrhuje stanovit závazné cíle pro obnovu poškozených ekosystémů a řek, zlepšení stavu chráněných stanovišť a druhů v EU, návrat opylovačů na zemědělskou půdu, snížení znečištění, ozelenění našich měst, zlepšení ekologického zemědělství a dalších zemědělských postupů šetrných k biodiverzitě a zlepšení stavu evropských lesů. Strategie přináší konkrétní kroky k tomu, aby se biodiverzita Evropy dostala na cestu k oživení do roku 2030, včetně transformace nejméně 30% evropských území a moří do účinně spravovaných chráněných oblastí a vrácení nejméně 10% zemědělské plochy pod  krajiny vysoké rozmanitosti. Akce plánované v oblasti ochrany přírody, udržitelného využívání a obnovy přinesou místním komunitám hospodářské výhody a vytvoří udržitelná pracovní místa a růst. Financování ve výši 20 miliard EUR ročně bude alokováno pro biologickou rozmanitost prostřednictvím různých zdrojů, včetně fondů EU, vnitrostátních a soukromých fondů. 

 

Zdroj: IMPEL  

 

Zveřejněno: 21.05.2020 –Lenka Němcová ; Přečteno 134 x
Vytisknout