GMO 2011

Na mapce České republiky je v číslech uveden počet subjektů, které nakládají s GMO ve smyslu zákona č. 78/2004 Sb.,v platném znění k určitému datu.

V kroužku je uveden počet subjektů, které nakládají v tzv. „UZAVŘENÉM NAKLÁDÁNÍ“, což se týká především laboratoří různého zaměření, které jsou zařízeny tak, aby GM organismy se nedostaly do vnějšího (životního) prostředí.

V obdélníku je uveden počet subjektů, které se zabývají tzv. „UVÁDĚNÍM DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ (jinak polními pokusy). Zde jsou za velmi striktních a definovaných podmínek pěstovány GMVR (geneticky modifikované vyšší rostliny) v životním prostředí, a je na nich prováděn výzkum. V současnosti jsou v ČR povoleny polní pokusy s GM kukuřicí, bramborami, lnem, hrachem, tabákem, slivoní, ječmenem.

V zaobleném obdélníku je uveden počet subjektů, kteří pěstují genetiky modifikovanou kukuřici MON 810, povolenou v EU i ČR a GM brambory „Amflora“ (v roce 2011 se na území ČR nepěstovaly), tzv. „DO OBĚHU“. MZe stanovilo podmínky, za kterých je možno tyto plodiny pěstovat. Druhé číslo - za lomítkem - uvádí výměru plochy v [ha], na které je letos GM kukuřice pěstována v rámci jednotlivých krajů.

Z uvedených údajů plyne, že v roce 2011 bylo v ČR  65 pěstitelů a celková výměra plochy, na které se pěstovaly GM plodiny, byla zaokrouhleně 5071 ha, což představuje oproti loňské výměře drobný nárůst o 7,7 %.

 

STAV GMO v ČR 2011.jpg

Zveřejněno: 22.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 5819 x
Vytisknout