GMO 2013

GMO  V ČR 2013

V roce 2013 v rámci kontrolní činnosti ČIŽP v oblasti GMO , bylo provedeno celkem 35 kontrol, z toho 10 bylo zaměřených na uvádění do životního prostředí (tzv. polní pokusy), 25 bylo zaměřeno na kontrolu subjektů nakládajících s GMO v režimu uzavřeného nakládání v 1., 2. a 3.kategorii rizika.

 

Provedenými kontrolami jednotlivých subjektů, plánovanými i neplánovanými, během roku 2013 nebyly zjištěny nedostatky ohrožující životní prostředí nebo významné porušení zákona.

viz mapka níže – Rozložení počtu subjektů nakládajících s GMO dle jednotlivých krajů.  

Během roku 2013 řešila ČIŽP několik podnětů týkající se obsahu příměsí GMO v osivech zjištěných jinými kontrolními úřady ČR. Dalším prošetřením a analýzou v případě sóji a kukuřice byl limit nepovolených GMO příměsí pod limitem určeným na základě statistického hodnocení analytických limitů obsahu GMO při stanoveních.

Inspekce doporučuje, aby uživatelé - zemědělci požadovali při nákupu osiv od svých dodavatelů, certifikát, že dané osivo neobsahuje příměs GMO.

Toto se týká zejména osiv, která jsou do ČR dodávána ze třetích zemí, platí to zejména u komodit, které mohou tyto příměsi obsahovat (kukuřice, sója, len, řepka, aj.), zejména z oblastí své produkce, tj. některé  země  Jižní Ameriky, dále USA, Kanada a některé další. Ne všechny partie jsou kontrolovány, a tak při eventuálním nálezu se zemědělec může dostat do situace porušení zákona o GMO, aniž by to sám zavinil. Sankce jsou pak vysoké.

V ČR je do oběhu povolena pouze GM kukuřice MON 810!

Rozložení počtu subjektů nakládajících s GMO v ČR dle jednotlivých krajů – údaje k 31. 12. 2013   mapka.jpg

 

Vytisknout