Informace o dosavadních poznatcích ČIŽP získaných v souvislosti s řešením červencových povodní

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborným specializovaným dozorovým orgánem státní správy, v jehož zákonném popisu práce je dohled nad dodržováním zákonů v oblasti životního prostředí. Není legislativně ani materiálně vybavena k řešení povodňových situací. To však neznamená, že v předcházejících kritických týdnech zústala v oblastech zasažených povodněmi pasivní. Podle potřeby a možností se podílela na zásazích k omezení environmentálních dopadů záplav. Názorným příkladem oprávněnosti tohoto tvrzení je její nesporně významný podíll při odhalení a zneškodňování mimořádně závažné havárie v ostravském Ostramu.

S ustupujícími vodami aktivita inspektorů ČIŽP roste. Jejím hlavním cílem v dosavadním "popovodňovém" období je zjištění důsledků, které měly záplavy na zařízeních a objektech čistíren odpadních vod, na skládkách odpadů a průmyslových a zemědělských provozech, v nichž se nakládá se závadnými látkami, které mohou ohrozit životní prostředí. Od 29.7.1997 do 4.8.1997 prověřili inspektoři oblastních inspektorátů ČIŽP Ostrava, Brno, Olomouc, Hradec Králové a Liberec celkem 488 objektů Jejich zjištění shrnujeme stručně v následujícím textu a tabulkách.


 

Celkový přehled prověřených provozů, čistíren odpadních vod a skládek odpadů v jednotlivých okresech zasažených povodněmi

Okres

Počet kontrol.zdrojů

Průmyslový zdroj

Zemědělský zdroj

ČOV

Skládky

Blansko

23

22

0

0

1

Brno-město

4

4

0

0

0

Brno-venkov

8

7

0

1

0

Bruntál

29

22

2

4

1

Břeclav

14

6

4

4

0

Frýdek-Místek

16

6

1

5

4

Hodonín

41

23

4

8

6

Hradec Králové

2

0

0

2

0

Chrudim

2

1

0

1

0

Karviná

10

5

0

5

1

Kroměříž

8

3

0

4

1

Mladá Boleslav

6

0

0

6

0

Náchod

17

15

1

1

0

Nový Jičín

21

10

0

11

0

Olomouc

13

9

2

1

1

Opava

22

9

0

9

4

Ostrava-město

31

23

0

3

5

Pardubice

3

1

1

1

0

Přerov

16

3

3

5

5

Rychnov n.K.

14

7

0

7

0

Semily

1

0

0

1

0

Svitavy

15

6

1

4

4

Šumperk

36

16

3

11

6

Trutnov

9

7

0

2

0

Uherské Hradiště

40

21

7

11

1

Ústí n.O.

46

46

0

0

0

Vsetín

15

4

0

9

2

Zlín

21

11

4

6

0

Žďár n. S.

5

1

0

4

0

Celkem

488

288

33

126

42

Rozboru situace v průmyslových provozech a na čistírnách odpadních vod jsou věnovány dále samostatné tabulky a komentáře.

Skládky odpadů

Z prověřených 42 skládek odpadů bylo povodněmi zasaženo 17, ze zasažených skládek 4 musely v důsledku záplav zastavit provoz, který bude dle sdělení provozovatelů ve všech případech do 31.8.97 obnoven. Ve dvou případech, které dále blíže popisujeme, došlo k odplavení uložených odpadů, nejednalo se však o odpady nebezpečné.

Skládka TKO a odpadů z papírny Morpa a.s., závod Jindřichov, okres Šumperk

Jedná se o skládku, na kterou byl navážen odpad ze dřeva pro papírnu MORPA a.s. Jindřichov a papírenské kaly, TKO a stavební sutě neznámými původci. Skládka byla ze dvou třetin odplavena (cca 1500 - 2000 m3). MORPA a.s. zpracovává rizikovou analýzu, která řeší i celkový vliv skládky na ŽP.

Skládka TKO, Osek nad Bečvou, okres Přerov

Skládka TKO, u níž došlo k vyplavení části odpadů do okolí. Rozsah zaplavení a škod na technickém zařízení dosud nezjištěn (narušen monitorovací systém). Dosud je zatopena.

Zemědělské provozy

ČIŽP prověřila 33 zemědělských provozů z nichž 20 zůstalo povodněmi nedotčeno. Povodně způsobily škody ve 13 provozech, svoji činnost byly nuceny přerušit 3 z nich s tím, že provoz bude obnoven do 31.8.97.

Ze 6 případů, kdy byl povodněmi zasažen sklad závadných látek, došlo k úniku těchto látek ve 3 případech, dva závažnější dále popisujeme.

ZD Mikulčice, okres Hodonín

Při zaplavení areálu živočišné výroby došlo k úniku řádově 200 m3 statkových hnojiv z areálu. Únik ohrožuje vodovod "Podluží". Situaci sleduje Okresní úřad.

MJM s.r.o. Litovel, sklad Přerov - vápenka, okres Přerov

V uvedeném skladu byla uložena průmyslová hnojiva, z nichž bylo 1.100 tun odplaveno do toku Bečvy.

Výsledky prověrky průmyslových zdrojů znečištění

Okres

Počet kontrol.zdrojů

Provozní stav zdrojů       Zasažení skladu       Únik závadných látek
   

A

B

C

D

N

S

M

O

0

1

2

3

4

5

Blansko

22

8

3

0

11

20

2

0

0

0

20

2

0

0

0

Brno-město

4

1

2

0

1

3

0

0

0

0

3

1

0

0

0

Brno-venkov

7

5

0

1

1

7

0

0

0

0

7

0

0

0

0

Bruntál

23

1

12

10

0

9

10

1

3

0

8

13

0

2

0

Břeclav

6

2

0

1

3

6

0

0

0

0

6

0

0

0

0

Frýdek-Místek

6

3

3

0

0

6

0

0

0

0

6

0

0

0

0

Hodonín

23

12

8

1

2

Zveřejněno: 01.11.1997 –Admin Administrator ; Přečteno 10547 x
Vytisknout