Zahájená řízení:

Doposud nebylo zahájeno žádné správní řízení na základě zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Pokud takové případy kdykoli v budoucnu nastanou, budou na této stránce vždy bezodkladně zveřejněny.

Vytisknout