Inspektor se zlobí: Památkový ústav kácí bez povolení

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


ŠETŘENÍ / Stohektarový zámecký park má do tří let ohraničit vkusné oplocení. Kvůli jeho výstavbě je už chráněný areál chudší o několik desítek dřevin. Zřejmě protizákonně.

Hluboká nad Vltavou – “Sám jsem se na vlastní oči přesvědčil, že je to běs,” hodnotí hlavní inspektor Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích Ladislav Krátký “paseku”, ve kterou se již částečně proměnila souvislá alej ohraničující hlubocký zámecký park. “Památkový ústav tam bez povolení okresního i městského úřadu nechal pokácet zhruba čtyřicet dubů, pět lip a nějaký akát. Některé z těchto stromů mají až půl metru v průměru,” upřesňuje své zjištění, jež podnítilo inspekční šetření - a ze kterého budou pro viníka vyvozeny patřičné důsledky. Další kácení dřevin označených záseky do kmenů nařídil zastavit.

Uvedené stromy mají ustoupit plotu, jenž z příkazu ministerstva kultury vymezí administrativní hranici parku, tedy majetek státu. Vkusné oplocení, tvořené kovanými mřížemi a betonovými sloupky, má stohektarový areál novogotického zámeckého klenotu obklopit během tří let. Jen pro letošek jsou na jeho výstavbu vyhrazeny tři milióny korun. Ohrazený park zůstane prostřednictvím bran otevřený pro pěší, maminky s kočárky a cyklisty na všech přístupových cestách. Zabrání však dosavadnímu projíždění osobních automobilů.

“Podle mých informací má českobudějovický památkový ústav stavební povolení a s tím související souhlas ke kácení náletových stromů vyřízené, Pokud vím, tak pouze na dvou místech plánované výstavby se nachází dřeviny, které je třeba kácení ušetřit,” řekl pro ČbL správce státního zámku Milan Šmíd.

Jeho tvrzení vyvrací Václav Turek z odboru životního prostředí hlubockého městského úřadu: “Památkovému ústavu jsme žádné povolení pro kácení nedávali. Nepřišlo nám od nich ani oznámení. Mají to údajně posvěcené od referátu regionálního rozvoje okresního úřadu,” říká. Ivan Bartoš, vedoucí referátu regionálního rozvoje OkÚ, v této souvislosti vysvětluje, že sice k výstavbě plotu vydal souhlasné stanovisko, avšak nikoliv ke kácení vzrostlé zeleně.

Ředitele ani vedoucí oddělení architektury Památkového ústavu ČR v Českých Budějovicích se nám během včerejška ani předvčerejška nepodařilo zastihnout. Jejich vyjádření proto přeneseme v jednom z nejbližších vydání ČbL.

 

Hanka Hricová

   

Zveřejněno: 15.03.2001 –Admin Administrator ; Přečteno 11283 x
Vytisknout