Inspektoři uložili pokuty za porušení zákona o ochraně přírody, zadavateli 200 tisíc a provediteli 50 tisíc korun

Na základě podnětu šetřili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích možné nepovolené kácení a zásah do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů podél dvou komunikací v Blatné – výpadovka směr Tchořovice a silnice do Mačkova. Padly pokuty 200 tisíc zadavateli - ŘSD ČR a 50 tisíc korun provediteli - KNAP Praha s.r.o. 

„Prvotní šetření jsme provedli 23. dubna 2018, o den později pak i se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a společnosti KNAP. Provedeným šetřením jsme zjistili a prokázali, že ŘSD nechalo prostřednictvím společnosti KNAP Praha pokácet v dubnu 2018 nad rámec vydaných povolení dva kusy lip, čímž spáchalo přestupek podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Dále pak také 7 kusů dřevin, které byly biotopem zvláště chráněných druhů živočichů, páchníka hnědého a kovaříka rezavého. K tomuto zásahu nebyla vydána výjimka podle zákona o ochraně přírody a došlo tak k jeho porušení. Za tyto uvedené přestupky byla rozhodnutím v prosinci 2018 uložena ŘSD ČR sankce ve výši 200 tisíc korun a společnosti KNAP Praha s.r.o. 50 tisíc korun,“ přiblížil případ Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátuČIŽP v Českých Budějovicích.

Proti oběma rozhodnutím byla podána odvolání, která však byla v březnu 2019 odvolacím orgánem zamítnuta a sankce potvrzeny. Rozhodnutí tak nabylo právní moci.

strom, u kterého byl zjištěn a potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů_1

strom, u kterého byl zjištěn a potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů_2

strom, u kterého byl zjištěn a potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů_3

Zveřejněno: 18.03.2019 – Radka Nastoupilová ; Přečteno 594 x
Vytisknout