Instituce veřejné správy

Ministerstvo životního prostředí
http://www.env.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny
http://www.nature.cz

Český ekologický ústav
http://www.ceu.cz

Český geologický ústav
http://www.cgu.cz

Český hydrometeorologický ústav
http://www.chmi.cz

Státní fond životního prostředí
http://www.sfzp.cz

Správa Krkonošského národního parku
http://www.krnap.cz

Správa národního parku Poddyjí
http://nppodyji.env.cz

Správa národního parku Šumava
http://www.npsumava.cz

Správa národního parku České Švýcarsko
http://www.npcs.cz

Česká geologická služba
http://www.geology.cz

Česká geologická služba – Geofond
http://www.geofond.cz

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
http://www.vukoz.cz

Výzkumný ústav vodohospodářský
http://www.vuv.cz

Zveřejněno: 12.12.2003 –Admin Administrator ; Přečteno 60473 x
Vytisknout