Kontrolní činnost

ČIŽP umožňuje kontrolní činnost § 31 zákona č. 78/2004 Sb. v platném znění, z hlediska ochrany životního prostředí, tzn. jak jsou fyzickými a právnickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a podmínky stanovená rozhodnutími ministerstva, které se týkají nakládání s genetickými organismy a genetickými produkty.

Inspekce spolupracuje s dalšími kontrolními orgány státní správy (§ 27, písm. e) – l)). Od těchto kontrolních úřadů Inspekce přejímá podněty k zahájení správního řízení o uložení pokuty. Dále rovněž
§ 34 zákona  umožňuje Inspekci ukládat opatření k nápravě a ukládat pokuty, § 35 zákona vyjmenovává určení pokut a jejich výši pro fyzické a právnické osoby, které Inspekce může uložit.

Pokuty je možno ukládat v rozsahu od 0.-Kč do  5 000 000.-Kč, podle závažnosti porušení zákona (§ 35)

K 31.12.2013 bylo nakládáno s GMO v rámci uzavřeného nakládání či uvádění do životního prostředí (tzv. „polní pokusy“) v 10 krajích ČR.

Přehled počtu kontrol ČIŽP v období 20042013

ROK

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

celkem

Σ všech kontrol

45

65

45

175

45

50

54

59

42

35

615

Uzavřené nakládání

38

48

32

10

13

21

33

22

29

25

271

„Polní pokusy“

6

11

3

14

10

16

11

16

13

10

256

Uvádění do oběhu // ostatní

0/1

5/1

8/2

0/151

22/0

11/2

2/8

19/2

0/0

0/2

67/169

Σ pokut

2

4

5

3

4

1

0

12

1

1

33*

* za uvedené období byly uloženy pokuty v celkové výši 0,493 mil.Kč


Registr uživatelů GMO v ČR:

http://mzp.cz/cz/registr_uzivatelu_geneticky_modifikovanch_organismu

Souhrnný seznam povolených GMO:

http://www.mzp.cz/__C1256E7F0041C8C2.nsf/gmo-all?OpenView

Vytisknout