Kontrolní činnost

ČIŽP provádí kontrolní činnost v oblasti nakládání s geneticky modifikovanými organismy na základě § 31 zákona č. 78/2004 Sb. v platném znění. Kontroluje, jak jsou fyzickými a právnickými osobami dodržována ustanovení právních předpisů a podmínky stanovená rozhodnutími ministerstva, které se týkají nakládání s genetickými organismy a genetickými produkty.

Inspekce spolupracuje s dalšími kontrolními orgány státní správy. Od těchto kontrolních úřadů inspekce přejímá podněty k zahájení správního řízení o uložení pokuty. Dále inspekce může podle § 34 zákona  ukládat opatření k nápravě a ukládat pokuty.  Ustanovení § 35 a 35a zákona vyjmenovává určení pokut a jejich výši pro fyzické a právnické osoby, které inspekce může uložit. Pokuty je možno ukládat až do výše  5 000 000,- Kč, podle závažnosti porušení zákona.

K 31. 12. 2018 bylo nakládáno s GMO v rámci uzavřeného nakládání či uvádění do životního prostředí (tzv. „polní pokusy“) v 10 krajích ČR.

Přehled počtu kontrol ČIŽP v období 2004 –2018

TYP / ROK 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

CELKEM

∑ všech kontrol

45

65

45

175

45

50

54

56

42

37

34

44

49

100

28

869

Uzavřené nakládání

38

48

32

10

13

21

33

22

29

25

26

27

30

25

26

405

Uvádění do ŽP

6

11

3

14

10

16

11

13

13

10

5

5

7

5

2

131

Uvádění do oběhu

0

5

8

0

22

11

2

19

0

0

0

0

0

0

0

67

Ostatní + monitoring

1

1

2

151

0

2

8

2

0

2

 3

12

12

 70

0

266

∑ počet pokut

2

4

5

3

4

1

0

12

1

1

2

0

0

0

0

 35


RegistruživatelůGMOv ČR:

http://mzp.cz/cz/registr_uzivatelu_geneticky_modifikovanch_organismu

SouhrnnýseznampovolenýchGMO:

http://www.mzp.cz/__C1256E7F0041C8C2.nsf/gmo-all?OpenView

Vytisknout