Kontroly zpětného odběru knoflíkových baterií

Česká inspekce životního prostředí se v rámci kontrol nové právní úpravy, týkající se zpětného odběru přenosných baterií (podle zákona o odpadech), zaměřila na kontrolu povinností posledních prodejců a distributorů knoflíkových baterií, používaných nejčastěji v hodinkách, kalkulačkách, fotoaparátech apod. Inspektoři ČIŽP tentokrát kontrolovali distribuční řetězce hodinářství, klenotnictví a obdobné prodejní sítě v Moravskoslezském kraji.

Použité knoflíkové baterie mohou v závislosti na typu baterie obsahovat stříbro až do výše 15% hmotnosti článku (stříbro–oxidový článek), což činí z této odpadní komodity zajímavý obchodní artikl. I proto existují signály o nelegálním výkupu knoflíkových baterií s obsahem stříbra třetími osobami (včetně cizích státních příslušníků) přímo v provozovnách, nejčastěji v hodinářstvích či prodejnách klenotů. Takto vykoupené baterie jsou následně vyváženy a dále prodávány ke zpracování i mimo území ČR.

„Sesbírané baterie tak mohou končit v některých případech mimo zákonem stanovený režim zpětného odběru baterií a nelze v takových případech zaručit, že tyto baterie skončí v odpovídajících zpracovatelských zařízeních plnících environmentální standardy. Z environmentálního hlediska je vzhledem k obsahu rtuti v těchto bateriích (až do 2% hmotnosti článku) nutné zpracovávat tyto baterie v odpovídajících zařízeních, které mají zavedenu tzv. demerkurizaci, tedy jednotku sloužící k odstraňování rtuti“, říká Ing. Martin Zemek z odboru odpadového hospodářství ČIŽP.

Vinu na úniku baterií ze systému zpětného odběru mohou mít poslední prodejci baterií, kteří si musí ověřit, zda odběratel sesbíraných baterií (nejčastěji jejich distributor) má uzavřenu smlouvu o zpětném odběru s výrobcem baterií či provozovatelem kolektivního systému. Pokud ne, dopouštějí se porušení zákona o odpadech, za což hrozí sankce až do výše 10 milionů korun.

V rámci kontrolní akce bylo prověřeno 21 prodejců (míst zpětného odběru baterií), a v souvislosti s nimi dále i jejich dodavatelé, se zaměřením na:

  • zpětný odběr knoflíkových baterií a další nakládání s nimi (předávání dalším osobám),

  • písemné informování konečných uživatelů (spotřebitelů) o možnosti odevzdání přenosných baterií v prodejním místě,

  • skutečnost, zda prodávané baterie pocházejí od výrobců baterií zapsaných v Seznamu výrobců baterií, popř. od výrobců baterií, kteří plní své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému.

Kontrolami bylo zjištěno, že poslední prodejci jsou často motivováni použité sesbírané baterie předávat zpět distributorům či výrobcům nových baterií, kteří následně zajišťují jejich předání ke zpracování. Kontrolami ČIŽP nebyl prokázán nelegální výkup použitých knoflíkových baterií a jejich následný vývoz mimo ČR. V sedmi případech poslední prodejci písemně neinformovali konečné uživatele o tom, že je u nich možné odevzdat baterie ke zpětnému odběru. Dále byli identifikováni dodavatelé baterií, kteří řádně neplnili některé své povinnosti k zajištění zpětného odběru baterií – nebyly zapsáni ani v Seznamu vedeném MŽP, a nebyli ani účastníky některého kolektivního systému pro zpětný odběr baterií. V těchto případech inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Kontrolami tohoto typu se tak bude nadále ČIŽP zabývat i v budoucnu.

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Praha, 23. srpen 2012

Poznámka:

Povinnost zajistit zpětný odběr přenosných baterií má podle zákona o odpadech jejich výrobce. Ten nejčastěji přenáší své povinnosti ke sběru a následnému zpracování na další osobu, jíž je provozovatel kolektivního systému (mající autorizaci Ministerstva životního prostředí ČR). Použité přenosné baterie má konečný uživatel možnost (a zákonnou povinnost) odevzdat poslednímu prodejci, nebo na tzv. místo zpětného odběru baterií. Odtud jsou baterie odváženy na předtřídění dle druhů a dále zpracovávány za účelem recyklace, popř. u baterií neumožňujících recyklaci odpovídajícím způsobem odstraněny (např. spálením). V současné době zpětný odběr přenosných baterií zajišťují např. kolektivní systém ECOBAT a REMA Battery.

Zveřejněno: 23.08.2012 – Pavla Sibřinová ; Přečteno 4470 x
Vytisknout