Lenora - sanace areálu

Provoz sklárny Eleonora provozované Šumavskými sklárnami a.s. byl ukončen  v roce 1995. Současně v tomto roce bylo ukončeno i provozování skládky vápenných kalů v lokalitě Houžná II. Na tuto skládku byly ukládány kaly z neutralizační stanice leštírenských a oplachových lázní sklárny.

V roce 2003 přijala ČIŽP stížnost, kterou neprodleně v červnu 2003 prošetřili inspektoři oddělení ochrany vod a následně i oddělení odpadového hospodářství oblastního inspektorátu České Budějovice.

Při kontrole v červnu 2003 bylo zjištěno, že areál bývalé sklárny vlastní tři fyzické osoby neoprávněné k podnikání a jedna právnická osoba a to rovným čtvrtinovým podílem. Zároveň tyto osoby areál dále pronajaly společnosti Le Nora CZ s.r.o. Z tohoto důvodu nebylo možné určit, kdo je majitel odpadů a kdo za nakládání s těmito odpady zodpovídá. Nepodnikající osoby nespadají pod účinnost zákona o odpadech.

Na základě další kontroly vydala inspekce rozhodnutí, kterým bylo společnosti Le Nora s.r.o. Trutnov uloženo zajištění skladování závadných látek dle vodohospodářských předpisů v termínu do 31.8.2003 a provést likvidaci závadných látek z uvedených skladů ( olejové hospodářství, sklad ropných látek a příruční sklad ropných látek) dle vodohospodářských předpisů.

ČIŽP dále v areálu zajistila odběr vzorků odpadů v červenci 2003 a jejich vyhodnocení prostřednictvím akreditované laboratoře. Tato laboratoř ve své závěrečné zprávě upozornila na stav možného ohrožení životního prostředí vzhledem k lokalizaci areálu v blízkosti vodního toku řeky Vltavy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem majetkových poměrů a odpovědnosti za nakládání s odpady, podala ČIŽP trestní oznámení na neznámého pachatele Policii ČR. V roce 2006 byla věc projednána Okresním soudem v Prachaticích, který obžalované zprostil viny. Státní zástupce podal stížnost a v současné době probíhá soudní jednání ve věci ohrožení životního prostředí s majiteli areálu skláren.

Pracovníci oblastního inspektorátu České Budějovice, ve snaze urychleně řešit zjištěný stav areálu bývalé sklárny, svolávali několikrát písemně jednání se současnými majiteli areálu. Majitelé na písemné výzvy reagovali tak, že se omlouvali těsně před svolanými jednáními a na tato jednání se nedostavovali. Jejich přístup způsobil, že nebylo možno stav odpovědně a objektivně řešit.

ČIŽP uložila opatření k nápravě, avšak ta nebyla splněna.V průběhu roku 2005 byly provedeny další kontroly,při kterých bylo konstatováno, že stav se nadále výrazně zhoršuje.

Z důvodu nemožnosti vymožení uložených opatření přistoupila ČIŽP k exekučnímu vymáhání rozhodnutí. Exekuce k vymožené nepeněžité povinnosti byla nařízena Okresním soudem v Trutnově usnesením ze dne 3.8.2005, proti němuž se povinný odvolal. Usnesení vydané Krajským soudem v Hradci Králové nabylo právní moci a bylo možné realizovat výkon exekuce soudním exekutorem. 24.8.2006 v 10 hodina zahájila ČIŽP sananí práce.

 

Lenora 1Lenora 3

Lenora 2Lenora 6

Lenora 4Lenora 5

Zveřejněno: 21.09.2006 –Admin Administrator ; Přečteno 15615 x
Vytisknout