Materiály ze semináře OOV 4.-5.4.2012 OSTROV I

Newton Dictate a prevence závažných havárií

TLP_Bc Dite_Havarijni_planovani_koncepce_karet.pdf

TLP_Bc.Dite_Havarijni_planovani.pdf

VUBP_Ing.Sluka_Analyza_a_hodnoceni_rizik_pro_prevenci_zavaznych_havarii.pdf

VUBP_RNDr.Maly,Ph.D._Moderni_ergonomicke_pristupy.pdf

Vytisknout