Město Moravský Beroun dostalo od inspektorů ČIŽP pokutu přes půl milionu za nelegální odběr podzemních vod

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Olomouci uložili pokutu 521 825 korun městu Moravský Beroun. To zhruba měsíc bez povolení odebíralo podzemní vody a používalo je k zásobování občanů pitnou vodou. Porušilo tak vodní zákon.

Povolení k odběru podzemní vody městu vypršelo 1. ledna 2017. Od 2. do 31. ledna ji odebíralo nelegálně. „Právě 31. ledna 2017 jsme zahájili kontrolu a zjistili, že město bez povolení odebralo celkem 20 873 metrů krychlových podzemních vod,“ řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Při stanovení výše sankce použili inspektoři nejnižší sazbu podle vodního zákona, tedy 25 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod. „Vodní zákon stanoví zcela jednoznačně povinnost mít k odběru a k jakémukoliv jinému použití podzemních vod platné povolení a respektovat podmínky, za kterých je možno s vodami nakládat. Odběratelé by tedy ve vlastím zájmu měli pečlivě sledovat, zda jim povolení pro odběr nekončí a před vypršením včas zažádat vodoprávní úřad o nové,“ vysvětlil Pallós.

Město se proti pokutě neodvolalo a sankce tak nabyla právní moci. Zároveň také požádalo vodoprávní úřad Šternberk o vydání nového povolení pro odběr podzemních vod a nyní je už odebírá v souladu s předpisy.

 

 

Zveřejněno: 13.04.2018 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 569 x
Vytisknout