Na základě podnětu ČIŽP provedla Policie ČR domovní prohlídku u chovatele ptáků

 

 

Na základě podnětu ČIŽP provedla Policie ČR domovní prohlídku u chovatele z Újezda u Brna. Při této prohlídce policisté spolu s inspektory životního prostředí zajistili 10 živých exemplářů a 9 vycpanin dravců a sov, kteří patří do přílohy A Nařízení komise (ES) č. 1332/2005 a jedná se tedy o druhy přímo ohrožené vyhubením.

 U živých exemplářů se jednalo o výra, kalouse ušatého, 3 káňata lesní, 2 poštolky obecné, 2 krahujce a motáka pochopa. Dále byl zajištěn 1 samec kriticky ohroženého druhu slavík modráček tundrový, 10 exemplářů čtyř druhů ptáků silně ohrožených vyhubením, 11 exemplářů čtyř druhů ohrožených vyhubením a cca 90 exemplářů ptáků chráněných jako druhy ptactva volně žijící na území Evropské unie.

Zástupci ČIŽP a Národního muzea při kontrole určovali jednotlivé exempláře ptáků, zajišťovali manipulaci s nimi a jejich rozvoz do záchranných center ZOO Brno a Bartošovice. 2 hrdličky divoké (patří rovněž do přílohy A) a cca 15 exemplářů pěvců žijících volně na území ES bylo ponecháno na místě, aby nebyl narušen průběh jejich hnízdění. Všechny výše uvedené exempláře držel chovatel bez povolení a nebyl u nich schopen prokázat původ. ČIŽP v této souvislosti zahájí správní řízení o odebrání živých exemplářů, řízení o zabavení vycpaných dravců a o uložení pokuty za neprokázání původu.

Část ptáků byla držena v nevhodných voliérách z králičího pletiva, o které si dravci zraňovali křídla a hlavy. Mnoho ptáků mělo drápy přerostlé tak, že jim to komplikovalo chůzi. Část pěvců byla držena v trvalém šeru, přestože šlo o denní druhy a v jejich klecích byla i několikacentimetrová vrstva trusu. V kleci se sýkorami byla v budce uschlá mrtvolka sýkory a pěnkavovitého ptáka. ČIŽP proto zašle podnět na Krajskou veterinární správu pro podezření z porušení zákona o týrání zvířat.

Krahujec obecný voliéra slavík modráček tundrový 

Zveřejněno: 24.07.2006 –Admin Administrator ; Přečteno 14849 x
Vytisknout