Nakládání s odpady v nemocnicích a zdravotnických zařízeních

Nakládání s odpady v nemocnicích a zdravotnických zařízeních Tisková zpráva    

V roce 2004 věnovala ČIŽP speciální pozornost hospodaření s odpady ze zdravotnických zařízení, zejména z nemocnic. Intenzívní kontroly v této oblasti vyvolaly poznatky získané při kontrolách společnosti IDOS Praha, spol. s.r.o. Byly při nich zjištěny závažné nedostatky a pozornost vyžadovala i okolnost, že tato společnost, která se ocitla v likvidaci, spolupracovala s jinými společnostmi a posléze byla zakoupena jiným vlastníkem.

V období od června do října 2004 proběhla rozsáhlá série kontrol ve 29 zdravotnických zařízeních na celém území republiky. Na základě poznatků z těchto kontrol bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty s 16 z kontrolovaných subjektů. V šesti případech už pokuta nabyla právní moci. U všech subjektů, kde bylo zjištěno porušení zákona, tedy správní řízení buď již proběhlo nebo v této chvíli ještě probíhá.

Nicméně situace se vyvíjela tak, že společnost IDOS přerušila spolupráci se smluvním partnerem a nadále přebírala odpady ze zdravotnických zařízení sama a bez potřebného povolení. Své partnery přitom informovala chybně v tom smyslu, že potřebné legislativní požadavky splňuje.

Při dalších kontrolách ČIŽP zjistila, že v době od 1.9. do 31.10. 2004, tj. od přerušení spolupráce se smluvním partnerem do doby, kdy převzal firmu majitel nový, porušilo zákon 94 zdravotnických zařízení tím že odevzdávala odpady společnosti, která k tomu neměla zákonné oprávnění. ČIŽP si nechala vypracovat právní rozbor vzniklé situace, protože si byla vědoma, že pracovníci zdravotnických zařízení, která nevyhověla zákonu, jednali na základě chybné informace . Právní rozbor však ukázal, že i takové jednání je porušením zákona, protože byli povinni si náležitě ověřit, zda společnost, která od nich odpady odebírá, má k této činnosti patřičná oprávnění.

Proto pracovníci ČIŽP zahajují v této době se všemi 94 subjekty správní řízení o pokutě a podnikají právní kroky také vzhledem k likvidátorovi společnosti IDOS.

 

Eva Rolečková

Tisková mluvčí ČIŽP

Kontakt: 222 860 348, 731 405 077, roleckova@cizp.cz

V Praze dne 9.2.2005

Zveřejněno: 10.02.2005 –Admin Administrator ; Přečteno 12759 x
Vytisknout