Návštěva pracovníků ze Švédska

Návštěva pracovníků ochrany lesa a ochrany přírody

ze Švédské agentury životního prostředí.

 

   Ve dnech 8.-11. května 2008 pracovníci ČIŽP zorganizovali program zahraniční návštěvy pro 33 odborných pracovníků ze Švédské agentury životního prostředí z regionu Östergötland, kteří pracují v oblasti ochrany přírody a lesnictví. Čtyřdenní návštěva umožnila švédským kolegům seznámit se s našimi přírodními podmínkami, českou legislativou, prací ČIŽP a způsobem prosazování práva v uvedených oblastech, pro všechny zúčastněné vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti dozorové  činnosti v chráněných územích, která mají být součástí celoevropské soustavy NATURA 2000. První dva dny byly pro švédské kolegy připraveny exkurze v Krkonoších a třetí den byly shlédnuty botanické lokality na Jičínsku, čímž byla zahraničním účastníkům nabídnuta možnost seznámit se s fungováním systému ochrany přírody a lesa v České republice. Poslední čtvrtý den před svým odjezdem strávili prohlídkou hlavního města Prahy. Při organizaci zahraniční návštěvy pracovníkům ČIŽP pomohli kolegové ze Správy národního parku Krkonoše a z Botanického ústavu Akademie věd ČR.

   Záměr této zahraniční návštěvy vzniknul na základě osobních kontaktů v rámci evropské sítě Greenforce, v rámci které čeští a švédští reprezentanti v roce 2006 zorganizovali první společný projekt, který byl zaměřený na metodiku inspekční činnosti při kontrolách v chráněných územích soustavy NATURA 2000.

 

 Ing. Martin Baranyai

OI ČIŽP Hradec Králové

ObriDul_group_4.jpg

 

 

Zveřejněno: 19.05.2008 –Admin Administrator ; Přečteno 5566 x
Vytisknout