Nelegální dovoz odpadů z Německa

 

Počátkem roku vrcholil nelegální dovoz odpadů do České republiky, pocházející převážně z Německa. Aktivním přístupem ČIŽP ve spolupráci s Policií ČR a Celní správou byl tento dovoz omezen a v současné době se již téměř nevyskytuje.

Inspekce uložila v souvislosti s nelegálně dovezeným odpadem několik sankcí, proti kterým se převážná většina postižených subjektů odvolala. V současné době nabyla právní moci pokuta uložena společnosti AM Servis s.r.o., ve výši 2 700 000 Kč. Tato společnost dovezla v závěru roku 2005 do ČR odpad z Německa, (komunální odpady, plastové odpady, textilní odpady), který uskladnila v objektu, do kterého vnikla protiprávně bez vědomí majitele. Pro uložení odpadu využila objekt v bývalém vojenském prostoru (bývalé letiště Boží dar, Milovice), který byl lehce dostupný a přitom dostatečně opuštěný. Že se jednalo o směsný komunální odpad dovezený z Německa potvrdil i soudně znalecký posudek.

Sankce nebyla uložena v maximální možné výši sazby dané zákonem o odpadech, neboť inspekce objektivně posuzovala skutečný stav, a to že společnost nakládala pouze s odpady kategorie ostatní a že se společnosti podařilo prokázat uložení jen části odpadů umístěných v Milovicích. Za přitěžující okolnost byl naopak hodnocen přístup společnosti, která nespolupracovala s inspekcí ani s majitelem objektu, odpady dovezla pouze za účelem finančního zisku, bez úmyslu odpady v ČR dále využít a bez ohledu na způsobené následky, tj. náklady spojené s následným vyklízením objektu a uložením odpadů na legální skládku (pokud se nepodaří vrácení odpadu do Německa – MŽP v tomto směru stále usilovně vyjednává).

Na závěr je třeba zdůraznit, že výše uložená sankce společnosti AM servis s.r.o. odpovídá závažnosti protiprávního jednání subjektu a měla by naplnit úlohu individuální i generální prevence, tj. účinně motivovat subjekt, popřípadě další osoby podílející se na nakládání s odpady, zejména na přeshraniční přepravě odpadů, k důslednému dodržování práva v této oblasti a upuštění od nelegální činnosti.

Mgr. Ivana Awwadová

V Praze dne 21.8.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 21.08.2006 –Admin Administrator ; Přečteno 15169 x
Vytisknout