Obalovna Lipník vyráběla až trojnásobně víc, než měla povoleno. Inspektoři jí uložili pokutu sto tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Olomouci uložili pokutu sto tisíc korun společnosti Obalovna Lipník s.r.o., která provozuje výrobu živičných směsí určených například k pokládce silnic. Firma opakovaně překračovala maximální denní výkon 600 tun vyrobené a zpracované živičné směsi.

„Provozovatel spustil výrobu v září 2017 a maximální povolený denní výkon překročil do června 2018 celkem 44 krát. Největším překročením, ke kterému došlo 31. května 2018, byl téměř trojnásobek povoleného denního výkonu. Docházelo tak k opakovanému porušování povolení k provozu vydaného krajským úřadem. Provozovatel navíc překračoval denní hranici vyrobených živičných směsí, kterou si sám stanovil,“  uvedl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Společnost Obalovna Lipník nepodala proti rozhodnutí ČIŽP odvolání. Pokuta je pravomocná.

Zveřejněno: 23.01.2019 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 403 x
Vytisknout