Obecné právní normy

  • Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
  • Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
  • Zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (Kontrolní řád)
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
  • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zveřejněno: 29.11.2012 –Admin Administrator ; Přečteno 81538 x
Vytisknout