Ochrana přírody v rámci IMPEL získává dynamiku – koná se více akcí

 

Ve dnech 27. -  29. února 2020 Expertní skupina pro ochranu přírody IMPEL zorganizovala několik workshopů a připojila se k inspekci, kterou uspořádal Nizozemský úřad pro bezpečnost potravin a spotřebních výrobků na burze ptáků ve Zwolle v Nizozemsku. Samotné setkání se konalo v  domě Flevoland v Lelystadu.

Účastníci mimo jiné diskutovali o Akčním plánu EU proti i obchodování s volně žijícími živočichy  a planě rostoucími rostlinami. Každý členský stát, který se účastnil, poskytl popis toho, jak je obchod se zvířaty chovanými v zajetí prováděn ve  vnitrostátních právních předpisech. Zvláštní pozornost byla zaměřena na ptáky chované v zajetí a vnitrostátní regulaci a používání kroužků na nohou. Jeden z hlavních workshopů se zabýval otázkami kolem uzavřených kroužků na nohou ptáků. Také bylo řešeno nelegální obchodování s ptáky.

Bylo zde několik externích řečníků, kteří zastupovali ptačí trh, birdlife, WWF / Traffic, provincii Flevoland a NVWA (= Nizozemský úřad pro bezpečnost potravin a spotřebních výrobků). Ten rovněž poskytl dobré vysvětlení a prokázání toho, jak se provádí inspekce na burze se zvířaty, jako je burza s ptáky, například s využitím profesionálních dronů. Zatímco skupina IMPEL navštívila burzu, několik ptáků bylo již zabaveno kvůli nesrovnalostem zjištěným inspektory na místě.

Další jednání Expertní skupiny IMPEL pro přírodu se bude konat v Lisabonu, bude se zabývat osvědčenými postupy při provádění akčního plánu EU proti obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Očekávané výstupy budou příručkou, která vezme v úvahu výsledky uskutečněných společných inspekcí, příklady členů IMPEL, kontrolní nástroje s minimálním rozsahem a zdroji pro inspektory a výsledky technického semináře. Očekávaným výsledkem bude snížení nedostatků v provádění a rovné podmínky v rámci členských států. Další workshop, organizovaný současně s prvním, se bude zabývat otázkou boje proti nezákonným činnostem spojeným s loveckým cestovním ruchem.

Zdroj: IMPEL

Zveřejněno: 09.03.2020 –Lenka Němcová ; Přečteno 188 x
Vytisknout