V jakých situacích se na nás můžete obrátit?

V jakých situacích se na nás můžete obrátit - Ochrana vod - V čem Vám ČIŽP pomůže

    • V případě zjevně vizuálně i pachově znečištěné vodní plochy, např. nepřirozená barva, větší množství pěny, plovoucí látky na hladině, úhyn ryb a pod. - kontaktujte ČIŽP.

    • Vypouští-li právnická nebo fyzická podnikající osoba odpadní vody do vod povrchových nebo volně na terén, kontaktujte ČIŽP. V případě, že odpadní vody vypouští fyzická osoba, kontaktujte příslušný vodoprávní úřad.

    • Na ČIŽP můžete nahlásit zjištěný únik kapalných látek např. z netěsných nadzemních skladovacích nádrží, nedostatečně zabezpečených jímek, nádrží na ropné látky, netěsností nadzemních potrubí apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s čím...OOV.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlášení havárií.jpg

 

 

 

 

 

 

Nejčastější otázky a odpovědi

Chování ryb v rybníku - povolení

V jaké vzdálenosti od rodinných domů může být postavena obecní ČOV?

 

 

 

Zveřejněno: 10.10.2014 –Admin Administrator ; Přečteno 39898 x
Vytisknout