Odpady ze Sosnové byly odvezeny zpět do Německa

 

V roce 2005 dovezla do bývalého areálu Státního statku Česká Lípa, objektu RAMŠ neoprávněně odpady plastů a použitého textilu z Německa podnikatelka ze Šluknova. Za tuto a následnou činnost jí byly rozhodnutími ČIŽP uloženy pokuty v celkové výši 1.150.000 Kč a samostatným rozhodnutím nařídila ČIŽP podnikatelce v termínu do 30.4.2006 odvézt všechny odpady z pronajatých prostor. Podnikatelka na vlastní náklady (cca 900.000 Kč) odvezla z areálu pouze necelých 600 tun odpadů plastů a přibližně 2000 tun zůstalo na místě skladem. Protože podnikatelka ukončila v Sosnové svoji činnost, podala ČIŽP návrh k vymáhání plnění nápravných opatření exekutorskému úřadu. Současně s řízením o exekuci probíhala jednání Ministerstva  životního prostředí ČR s jednotlivými příslušnými úřady samostatných spolkových zemí Německa (Sasko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Badensko-Wüttembersko a Branderbursko) o navrácení odpadů plastů z lokality Sosnová zpět do Německa. Česká strana trvala na odvozu odpadů zpět do země původu neboť se jednalo o nepovolenou přeshraniční přepravu odpadů a dle názoru jak MŽP, tak ČIŽP prvotním viníkem byly německé společnosti, které se nepřesvědčily, jestli budou odpady v ČR využívány oprávněnou osobou, tj. osobou  provozující povolené zařízení k nakládání s odpady. V rámci těchto jednání bylo dohodnuto, že příslušné německé firmy odvezou zpět všechny odpady plastů do jednotlivých spolkových zemí Německa.

Jednání byla ukončena ve dnech 30. a 31.1.2008, kdy za přítomnosti MŽP ČR, ČIŽP OI Liberec a zástupců německých příslušných úřadů byly sepsány smlouvy a dohodnuty podmínky a podrobnosti k zpětnému odvozu odpadů. Jednotlivé odvozy odpadů ze Sosnové do Německa byly realizovány v období od 6.3.2008 do 14.5.2008.  Na základě úspěšného společného jednání a vzájemné dohody byl ve dnech odvozů odpadů z lokality Sosnová prováděn dozor (zpřístupnění a uzavírání areálu, kontrola vlastní nakládky a vážení odpadů a evidence nákladních vozů) ze strany několika správních orgánů. Při této akci s MŽP a ČIŽP OI Liberec vhodným způsobem spolupracovali pracovníci Krajského úřadu libereckého kraje a Městského úřadu v České Lípě, dále pracovníci Celního úřadu v České Lípě, Pozemkového fondu v České Lípě a Policie ČR, okresní ředitelství Česká Lípa. Koordinátorem jednotlivých odvozů a dozorů byla ČIŽP OI Liberec. V současné době jsou již všechny odpady z areálu odvezeny a objekty jsou vyklizeny. Do Německa bylo celkem vráceno cca 1900 tun odpadů plastů.

Lokalita v Sosnové byla svého druhu poslední ze série případů nezákonných přeprav řešených v roce 2006. ČIŽP hodlá i nadále sledovat problematiku nezákonného nakládání s odpady dovezenými do ČR ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že toto nezákonné jednání je spojeno s poměrně vysokým stupněm společenské nebezpečnosti, bude ČIŽP tak jako v dosavadních případech přistupovat i k odpovídajícím sankcím.

Zdroj: ČIŽP

DSC03084.jpg

DSC03085.jpg

Kopie von IMGP1760.jpg

 

Kopie von IMGP1776.jpg

P5090031.jpg

Kopie von IMGP1759.jpg

P5090033.jpg

P5090030.jpg

P5090025.jpg

Zveřejněno: 20.05.2008 –Admin Administrator ; Přečteno 5717 x
Vytisknout