Omluva společnosti BorsodChem MCHZ,s.r.o.

 

Česká inspekce životního prostředí se tímto omlouvá společnosti BorsodChem MCHZ,s.r.o za uvedení chybné informace na našich web. stránkách v přehledu Nejdůležitjších rozhodnutí. ČIŽP nesprávně uvedla, že sankce byla uložena s ohledem na opakované porušení vodního zákona.

Rozhodnutí České inspekce životního prostředí bylo vydáno v souladu se skutečností a nyní citujeme: " Dle dostupných podkladů ČIŽP bylo zjištěno, že za období jednoho roku před datem nebyla právnímu subjektu uložena pokuta za porušení vodního zákona".

 

Děkujeme .

Mgr. Ivana Awwadová

tisková mluvčí ČIŽP

Zveřejněno: 19.03.2008 –Admin Administrator ; Přečteno 6164 x
Vytisknout