Pokutu přes 240 tisíc korun uložili inspektoři ČIŽP firmě za odběr podzemních vod nad povolený limit

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Ostravě uložili firmě SEPETNÁ v. o. s., která provozuje restaurační a ubytovací zařízení v obci Ostravice v Moravskoslezském kraji pokutu 240 310 korun. Společnost v letech 2016 až 2018 odebrala ze studny celkem 3 433 m3 podzemních vod nad povolený limit. Tím porušila vodní zákon.  

Kontroloři ČIŽP se zaměřili na nakládání s vodami v rekreačním centru Sepetná, a to v hotelu, bungalovech a relax centrum, v penzionu Sluníčko a chatě Měsíček. „Společnost měla rozhodnutím Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí povoleno odebrat ze studny, která je umístěná na pozemku v katastrálním území Staré Hamry, maximálně 5 880 m3 podzemních vod ročně. V letech 2016, 2017 a 2018 tento roční limit překročila a za tříleté období tak odčerpala navíc 3 433 m3 podzemních vod,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.  

Při určení výše pokuty využili kontroloři zákonnou sazbu 70 korun za jeden metr krychlový. Přihlédli ke skutečnosti, že se společnost přestupku dopouštěla opakovaně. Nepovolené odběry podzemních vod sloužily k provozu rekreačního a ubytovacího zařízení, a tudíž k podnikatelské činnosti.  

Firma SEPETNÁ v. o. s. se proti rozhodnutí o pokutě odvolala, Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a pokutu potvrdilo. Ta 15. ledna 2020 nabyla právní moci.

vyzaduji

Zveřejněno: 04.02.2020 – Radka Nastoupilová ; Přečteno 496 x
Vytisknout