Právní normy

Česká republika

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

Vyhláška č.17/2009 Sb., o zajišťování a nápravě ekologické újmy na půdě

Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

Metodický pokyn MŽP k provádění podrobného_hodnoceni_rizika ekologické újmy ze dne 7.5.2012, Příloha 1, Příloha 2

Metodický pokyn MŽP k provadeni_zakladniho_hodnoceni_rizika ekologické újmy ze dne 2.11.2012

Evropská unie

Směrnice evropského parlamentu a Rady (ES):

č. 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životní prostředí, ve znění směrnice 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES.

č. 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES):

č. 761/2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska životního prostředí (EMAS).

 

Vytisknout