Při společné akci Celníků a ČIŽP byli odhaleni prodejci chráněných ptáků

 

Dne 12. listopadu 2006 byli při společné kontrolní akci celníků a inspektorů České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Olomouc, Ostrava a Brno na ptačí burze v Přerově kontrolováni prodejci nabízející k prodeji volně žijící druhy ptáků obecně nebo zvláště chráněné a exempláře papoušků spadajících pod úmluvu CITES.

Celkem bylo označeno pět prodejců, kteří nabízeli k prodeji tyto druhy ptáků: 2 kusy amazoňanů oranžovokřídlých (Amazona amazonica), 2 ks kachen ostralky štíhlé (Anas acuta), 1 ks čírky obecné (Anas crecca) a 7 ks kachen bernešek bělolících (Branta leucopsis).

Prodejci uskutečňovali nabídku k prodeji těchto exemplářů bez prokázání jejich původu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nebo v rozporu s Mezinárodní úmluvou CITES, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Tři chráněné exempláře byly inspekcí odebrány a převezeny do záchytného centra v Bartošovicích a ostatní byly ponechány prodejcům, s nimiž budou případy dále šetřeny.

Na místě samém byla pořízena fotodokumentace.

kachny

 

Zveřejněno: 13.11.2006 –Admin Administrator ; Přečteno 12593 x
Vytisknout