Program IMPEL Budování kapacit a školení nabírá na rychlosti

V rámci svého programu budování kapacit a školení IMPEL vyvíjí strukturovaný a konzistentní program založený na zjištěných potřebách a mezerách ve znalostech. Program zahrnuje vytvoření strategie, organizační struktury a nástrojů pro další profesionalizaci provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí. Tato činnost zahrnuje studii proveditelnosti pro znalostní a inovační centrum.

Program zdůrazňuje význam zlepšování znalostí a odborných dovedností. Jeho cílem je také zlepšit spolupráci mezi odborníky z praxe a dalšími subjekty a poskytnout školení odborníkům zajišťujícím dodržování předpisů v oblasti životního prostředí na vnitrostátní i evropské úrovni. Během svého prvního zasedání se tým pro řízení programu zabýval vypracováním strategického dokumentu a víceletého pracovního programu pro budování kapacit a školení

Program je tvořen třemi pracovními skupinami. Pracovní skupina I zahájila vypracování víceleté strategie. Tato strategie je podkladem pro pracovní skupinu II, která nyní pracuje na studii proveditelnosti vytvoření znalostního a inovačního centra. Pracovní skupina III v současné době připravuje návrh na vytvoření sady vzdělávacích nástrojů. Výstupy pracovní skupiny II a III budou zase vstupem pro finalizaci víceleté strategie.

Vedoucí projektu Tony Liebregts řekl: „Financování první zvláštní grantové dohody je využíváno k zajištění rozvoje programu Budování kapacit a vzdělávání v síti IMPEL. Tato práce zahrnuje rozvoj strategie, struktury a sady nástrojů pro další profesionalizaci budování kapacit a školení v rámci sítě IMPEL. Klíčovými výstupy jsou studie proveditelnosti o vytvoření znalostního a inovačního centra a návrh, jak vyvinout sadu nástrojů pro školení. Očekáváme, že prvních klíčových výstupů a výsledků bude dosaženo na jaře 2021. Poté bude podána dlouhodobá žádost o SGA na období 2021-24. Tato následná fáze se bude týkat provádění programu Budování kapacit a vzdělávání.“

Zástupe vedoucího projektu Rob Kramers dodal: „Budování kapacity je pro síť hlavní prioritou. V posledních 20 letech vyvinul IMPEL pro své členy celou řadu nástrojů a pokynů, které se ukázaly jako úspěšné. Vedení IMPEL se domnívalo, že je zapotřebí důkladnější školení a budování kapacit, které by mohly zahrnovat činnosti šité na míru a propojit různé aktéry v celém řetězci dodržování zákonů. Jsme hrdí na to, že jsme součástí tohoto strategicky důležitého programu.“

Přestože krize způsobená COVID-19 projekt trochu zdržela v důsledku zrušení plánovaných schůzek, program budování kapacit a školení nyní nabírá na rychlosti prostřednictvím on-line schůzek. Pracovní skupině II (předsedá Mark Wells, Agentura pro ochranu životního prostředí – Skotsko) a pracovní skupině III (předsedá Vladimir Kaiser, Inspektorát životního prostředí a územního plánování – Slovinsko) se často schází on-line, aby prodiskutovali své výstupy. 

Zdroj: IMPEL

Zveřejněno: 30.06.2020 –Lenka Němcová ; Přečteno 100 x
Vytisknout