Projekt LIFE SWEAP ukazuje zvýšenou míru detekce odpadů

Tým LIFE SWEAP je na dobré cestě k dosažení svého cíle provést v průběhu projektu (2018 – 2023) 45 000 inspekcí. Míra detekce odpadu se zvýšila z 29 % na 37 % (ve srovnání s říjnem 2019) a míra porušování je 22 %. To znamená, že inspekce jsou stále účinnější a podle poslední zprávy o pokroku je pravděpodobné, že se zvýší využívání hodnocení rizik a zpravodajských informací. Kvůli Covid-19 bylo mezi dubnem a červencem 2020 provedeno jen málo inspekcí.

Celkem bylo  dosud provedeno celkem 32 427 inspekcí na základě výsledků z 28 zemí. Nejčastějšími běžnými toky odpadu jsou OEEZ, plasty, papír a kovový odpad, automobilové díly a vozidla s ukončenou životností. Nejvyšší nárůst (650 %) nelegální přepravy se týká odpadních baterií.

Celkový přehled:

 

Celkovým účelem projektu LIFE SWEAP (Shipment of Waste Enforcement Actions Project), který vede IMPEL, je podpořit oběhové hospodářství narušením nelegálního obchodu s odpady na úrovni EU, mimo jiné zvýšením kvalifikace inspektorů a donucovacích orgánů.

Kontrola přepravy odpadu, je jednou z hlavních činností projektu LIFE SWEAP. Provádějí se na místech nakládání s odpady a během přepravy odpadů a jsou koordinovány po celé Evropě, zahrnují přístup „řetězce odpadů“ a zaměřují se na problematické toky odpadu a aktéry. Koordinace inspekcí a výběru cílů se dokončuje prostřednictvím hodnocení rizik a analýzy trendů, vzorců a nominální (trestné) činnosti.

Zdroj: SWEAP

 

 

Zveřejněno: 03.08.2020 –Lenka Němcová ; Přečteno 86 x
Vytisknout