Projekt SWEAP zahajuje vydávání řady informačních listů na podporu dodržování pravidel pro přepravu odpadů

Projekt LIFE SWEAP, který koordinuje IMPEL, zahájil vydávání řady informačních listů pro průmysl zabývající se přepravou odpadu. Cílem informačních listů je zvýšit znalosti o požadavcích platných pro průmyslové subjekty a podpořit větší soulad s předpisy a postupy v oblasti přepravy odpadů.

Údaje vyplývající z inspekcí z předchozích projektů prosazování IMPEL ukázaly, že velká část porušení nařízení o přepravě odpadů byla správní povahy a týkala se problémů s formuláři podle přílohy VII. Důsledkem těchto porušení „nízké úrovně“ jsou zpoždění v přepravě, a tudíž zvýšené náklady pro vývozce. Komunikací těchto problémů s osobami, které jsou zapojenými  do odpadového řetězce,  by měla  pomoci dosáhnout souladu s legislativou-

V roce 2019 proto byl proveden v rámci  projektu LIFE SWEAP  průzkum s cílem posoudit pomoc, kterou může průmysl potřebovat k zajištění toho, aby jeho přeprava odpadů byla právně vyhovující. Od zástupců průmyslu bylo obdrženo více než 100 odpovědí. Na základě posouzení odpovědí určil tým několik prioritních oblastí, v nichž je zapotřebí dalších pokynů, včetně:

  • Plastový odpad

  • Zelený odpad

  • Vývoz plastového odpadu do Malajsie

Jako další krok vypracoval projektový tým tři informační listy, které byly projednány se zástupci průmyslu loni v březnu na internetovém konzultačním setkání. Nyní byly zveřejněny informační listy o plastovém odpadu a zeleném odpadu, zatímco ten o vývozu plastového odpadu do Malajsie se stále dokončuje. Druhý průzkum je naplánován na konec roku 2020 s cílem přehodnotit potřeby průmyslu.

Zdroj: IMPEL

Zveřejněno: 21.08.2020 –Lenka Němcová ; Přečteno 62 x
Vytisknout