Protikorupční program

Interní protikorupční program České inspekce životního prostředí je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci, kteří vykonávají práci v ČIŽP na základě zákoníku práce a státní zaměstnanci, kteří vykonávají službu v ČIŽP, v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v ČIŽP a ochránit majetek státu.

Interní protikorupční program ČIŽP 2016

Interní protikorupční program ČIŽP 2015

Interní protikorupční program ČIŽP 2017

Rezortní interní protikorupční program MŽP březen 2016

Kontaktní centrum proti korupci

Pravidla etiky státních zaměstnanců

Poradci a poradní orgány ČIŽP

Vytisknout