1 2 3 
 • Kontroly ČIŽP prokázaly nadlimitní množství chloroformu u vteřinového lepidla

  15.12.2011
  ČIŽP dostala v průběhu roku 2011 několik oznámení ze systému RAPEX, která upozorňovala na nadlimitní koncentrace nebezpečných látek u vteřinového lepidla Super Glue dováženého z Číny.
 • Kontroly chemických přípravků a látek – žíraviny a bazénová chemie

  13.12.2011
  Česká inspekce životního prostředí v roce 2011 pokračovala v kontrolách výrobků, které představují chemické riziko pro spotřebitele, zejména žíravých přípravků určených k čištění v domácnosti a bazénové chemie. Po celé České republice inspektoři náhodně zkontrolovali 57 výrobků a uložili 12 pokut v celkové výši 280 000 Kč.
 • Česká inspekce životního prostředí má po více než roce ředitele

  06.12.2011
  Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes jmenoval do funkce ředitele České inspekce životního prostředí Jana Slance.
 • Z areálu v Libčevsi odjel zpět do Německa poslední kamion s nelegálně dovezenými odpady

  29.11.2011
  Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 byl z areálu v Libčevsi vypraven zpět do Německa poslední kamion s nelegálně dovezenými odpady.
 • Pokuta za nelegální těžbu dřeva

  28.11.2011
  Česká inspekce životního prostředí v Hradci Králové uložila společnosti Lesní insvestiční s.r.o. pokutu ve výši 150 000 Kč za nezákonnou těžbu dříví a poškození lesní půdy u Přelouče na Pardubicku.
 • Pozor na nepovolený chov "zelenookých potkanů"

  16.11.2011
  ČIŽP upozorňuje všechny chovatele, že prodej, chov, distribuce nebo množení těchto geneticky modifikovaných živočichů bez povolení jsou nezákonné. Každý, kdo s těmito živočichy nakládá a pomáhá k jejich šíření, se vystavuje pokutě až do výše 5 milionů korun.
 • Pokuta za nelegální vypouštění odpadní vody

  10.11.2011
  Při kontrole ČIŽP zjistila, že společnost téměř 2 roky vypouštěla odpadní vody z ČOV Skalní mlýn do toku Punkvy bez povolení vodoprávního úřadu.
 • Kontroly ČIŽP k mimořádné situaci na „lagunách Ostramo“

  04.10.2011
  Šetření mimořádného stavu v překročení SO2 ve dnech 22 -23. 9. 2011 inspekce uzavírá v těchto dnech a v následném správním řízení rozhodne o postihu firmy. Podle jejího názoru měl provozovatel zařízení v době překročení imisních limitů přerušit práce. Vzhledem k tomu, že subjekt práce nepřerušil, dopustil se porušení zákona o integrované prevenci. Pokuta, která mu ve správním řízení hrozí, může dosáhnout výše 7 mil. korun.
 • ČIŽP oslavila 20. výročí svého vzniku

  14.09.2011
  Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) si na semináři dne 9. září 2011, za účasti náměstků MŽP, ředitelů oblastních inspektorátů a bývalých pracovníků inspekce, připomněla 20. let od svého založení. Byla zřízena v roce 1991 zákonem ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.
 • Pokuta za provoz ČOV Blatnice

  14.09.2011
  Na základě předložených kontrolních rozborů vzorků odpadních vod inspekce zjistila překročení povolené hodnoty ve vzorku odpadní vody a to o 38% proti povolení uvedené v rozhodnutí vodoprávního úřadu Veselí nad Moravou
 • Novela vodního zákona změnila systém záloh u podzemních vod

  13.10.2011
  Změna platí pro všechny zpoplatněné odběratele, tedy odběratele podzemních vod, kteří tyto vody odebírají v množství vyšším než 6 000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 za kalendářní měsíc. Pochopitelně jsou zde myšleni pouze odběratelé čerpající vodu přímo ze zdrojů podzemních vod, nikoli odběratelé napojení na veřejné vodovody, kteří za vodu platí svému dodavateli – provozovateli vodovodu .
 • ČIŽP se ohrazuje proti tvrzení ekologického Hnutí Duha, že potvrdila ilegálnost kácení na Šumavě

  02.09.2011
  ČIŽP považuje jakékoliv závěry, ze stran účastníků správního řízení, za předčasné a nevhodné. Oznámení a informace účastníků správního řízení, ze strany inspekce, jsou rutinní záležitostí a nelze z nich zatím vyvozovat konkrétní závěry. V žádném případě inspekce nepřipustí, z jakékoliv strany, vměšování do probíhajícího řízení.
 • Pokuta za likvidaci zvláště chráněných druhů živočichů

  29.08.2011
  Česká inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem uložila společnosti CPI Park Žďárek, a.s. pokutu ve výši 1 350 000 Kč za likvidaci stanoviště zvláště chráněných druhů živočichů u obce Žďárek u Ústí nad Labem.
 • Bor u Skutče – požár skládky pneumatik

  10.08.2011
  Na základě výsledků kontroly ze dne 8. 8. 2011 zahájila ČIŽP s majitelem odpadů správní řízení o uložení pokuty jak podle zákona o odpadech, tak i podle zákona o vodách. Maximální možná výše pokuty podle zákona o odpadech může dosáhnout 10 000 000 Kč. Podle zákona o vodách až do výše 1 000 000 Kč. Samostatným rozhodnutím dále ČIŽP uloží i nápravná opatření k odstranění nezákonného stavu, která se budou pohybovat ve výši několika milionů korun.
 • Nešetrnou těžbou dřeva ohrozil vlastník lesy na Kokořínsku

  01.08.2011
  Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí n/Labem uložila vlastníkovi lesa ze Suchdola nad Lužnicí pokutu ve výši 1 500 000 Kč za závažné poškození lesa těžkou technikou v okolí obce Bylochov na Kokořínsku.
123