SWEAP projekt

Celkovým cílem programu SWEAP (Shipment of Waste enforcement Actions Project) je podpora oběhové ekonomiky narušením nelegálního obchodu s odpady na úrovni EU, mimo jiné zvýšením kvalifikace stanovené mezi inspektory a donucovacími orgány. Inspekce jsou považovány za jádro tohoto projektu. Provádějí se na místech nakládání s odpady a během přepravy odpadů. Jsou koordinovány v celé Evropě, zahrnují přístup „řetězce odpadů“ a zaměřují se na problematické toky odpadů a subjekty. Koordinace inspekcí se dokončuje posouzením rizik a analýzou trendů, vzorů a nominální (trestné) činnosti.

Tým SWEAP je na dobré cestě k dosažení svého cíle provést v průběhu projektu 45 tisíc inspekcí. Míra detekce odpadu stoupla z 29% na 37% (od října 2019). To znamená, že inspekce jsou stále účinnější, a jsou pravděpodobně důsledkem zvýšeného využívání hodnocení rizik a vyšetřování, podle jejich poslední zprávy o pokroku

Výsledky inspekcí SWEAP od 2018 do března 2020

Celkový počet inspekcí  32427
Počet inspekcí odpadů     11843
Počet porušení     2586
Průměrná míra detekce odpadů   37%
Porušení                                     22%

Výsledky jsou z 28 zemí Evropy.

 Druhy porušení

 Celkový počet porušení předpisů zjištěných během roku 2018, 2019 a 2020 je zatím 2586. Základní trestné činy lze rozdělit do tří kategorií:

 • správní porušení, včetně chybějících nebo neúplných formulářů uvedených v příloze VII *, která představují 18%;

 • závažnější trestné činy, jako jsou vnitrostátní předpisy, nebo chybějící, neúplná a nesprávná oznámení, která představují 34%;

• zásilky podléhající zákazům vývozu, které představují 22%. Dalších 26% připadalo na jiné či blíže nespecifikované trestné činy.

*) Příloha VII musí doprovázet zásilky Zeleného seznamu. Obsahuje informace, jako jsou kontaktní údaje oznamovatele, dovozce a dopravců, popis odpadů a zemí odeslání a určení. Týká se nařízení EU o přepravě odpadů č. 1013 / 2006.  

Top pět problematických toků odpadu zůstává konzistentních. Identifikací nejproblematičtějších toků odpadů se tyto informace používají k cílovým inspekcím. Porušení předpisů u zásilek určených pro Evropu je vysoké, ale to se dá očekávat, vzhledem k tomu, že byly obdrženy pouze výsledky inspekcí evropských orgánů. Tým SWEAP však spolupracuje s mezinárodními organizacemi mimo Evropu, které jim umožní ověřovat destinace přepravy odpadů a vyměňovat si informace. Porušování vývozu plastů se každoročně neustále snižuje, z 197 v roce 2018 na 0 zatím v roce 2020. Destinace se mění také z Asie do Evropy, pravděpodobně kvůli asijským zákazům dovozu a přísnějším omezením.  

Každé tři měsíce informuje projekt SWEAP o pokroku v inspekcích odpadu. Závěrečná zpráva ke SWEAP projektu bude dostupná na konci roku 2023. SWEAP projekt je spolu-financován EK z fondu LIFE a  koordinován sítí IMPEL. Projekt probíhá od září 2018 a bude probíhat do července 2023.

Zveřejněno: 12.05.2020 –Lenka Němcová ; Přečteno 171 x
Vytisknout