Třetina provozovatelů ski areálů porušila vodní zákon. Padly pokuty za 325 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod se v uplynulé lyžařské sezoně zaměřili na kontroly ski areálů. Zjišťovali, zda provozovatelé sjezdovek při umělém zasněžování dodržují podmínky pro odběr povrchových a podzemních vod. Z prověřování vyplynulo, že provozovatelé třetiny kontrolovaných ski areálů porušili vodní zákon.

Od 15. 10. 2016 do 20. 10. 2017 inspektoři provedli celkem 52 kontrol ve 49 lyžařských střediscích. Pochybení zjistili v 16 z nich, což je 33 % ze všech kontrolovaných.

„Nejčastějším prohřeškem bylo, že provozovatelé  ski areálů odebrali větší množství povrchových nebo podzemních vod, než měli povoleno vodoprávním úřadem, případně vodu odebírali zcela bez povolení,“

uvedl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Za zjištěná pochybení bylo dosud zahájeno 14 správních řízení, právní moci už nabylo 12 pokut v celkové výši 324 462 korun. Ve dvou případech nejsou ještě správní řízení ukončena. Další dvě správní řízení budou v nejbližší době zahájena.

„Vzhledem k tomu, že každý rok býváme svědky nedostatku vody v českých řekách, považujeme kontroly nakládání s povrchovými vodami za velmi důležité. Této problematice se proto budeme systematicky věnovat i dál,“ dodal Geuss.

Přehled nejvyšších pravomocných pokut:

SALIX INTEGRA s.r.o., lyžařský areál Rudný na Jihlavsku – pokuta 59 000 korun

Provozovatel bez povolení vodoprávního úřadu odebral v uplynulých dvou zimních sezonách celkem 5900 metrů krychlových povrchových vod ze Zlatého potoka.

Petr Kratochvíl, lyžařský vlek Penzion U Karla, Velká Úpa – pokuta 43 362 korun

Provozovatel bez povolení vodoprávního úřadu odebral v uplynulých třech lyžařských sezonách celkem 4336,2 metrů krychlovýchz řeky Úpy.

MEGA PLUS s.r.o., lyžařské areály Černá Hora, Duncan a Javor v Krkonoších – v souhrnu 90 000 korun

Společnosti MEGA PLUS uložili inspektoři za pochybení v sezoně 2016/2017 tři pokuty, všechny po 30 tisících korunách, a to za nedodržení vodoprávního povolení ve třech ski areálech, které provozuje. Konkrétně šlo o zahrazení toků kameny. Ve ski areálu Černá hora byly takto zahrazeny Černohorský a Jánský potok, ve ski areálu Javor Vlčí potok a ve ski areálu Duncan opět Černohorský potok.

Prezentace ke stažení

Zveřejněno: 01.11.2017 – Jana Jandová ; Přečteno 1232 x
Vytisknout