UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM PODZEMNÍ VODY

Česká inspekce životního prostředí, složka ochrany vod, upozorňuje odběratele podzemních vod, že od počátku roku 2008 ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí probíhají mimořádné kontroly zaměřené na plnění poplatkové povinnosti dle ustanovení § 88 vodního zákona. Kontroly se zaměřují jednak na vyhledávání subjektů, které se dosud nepřihlásily k plnění poplatkové povinnosti a dále na kontroly řádného plnění povinností daných rozhodnutím vodoprávního úřadu k odběru podzemní vody.

 

V souvislosti s touto skutečností připomínáme, že § 88 vodního zákona ukládá odběratelům podzemní vody v množství větším než 6000m3/ rok nebo v množství větším než 500m3/měsíc povinnost platit zálohy a poplatky za tento odběr. Poplatkové hlášení a přiznání se podává na příslušný oblastní inspektorát ČIŽP, a to podle umístění zdroje odběru podzemní vody. Působnost oblastních inspektorátů složky ochrany vod je uvedena na webu ČIŽP ve složce Ochrana vod, adresa stránek je www.cizp.cz . Vzor poplatkového hlášení a přiznání stanovuje vyhláška č. 125/2004 Sb. a formuláře vyhlášky jsou opět umístěny na našich webových stránkách.   

Poplatkové hlášení pro stanovení záloh se podává na ČIŽP do 15.10. předcházejícího kalendářního roku (tzn. v říjnu 2008 pro zálohy v roce 2009). Výše záloh se stanoví na základě povoleného množství v rozhodnutí vodoprávního úřadu vynásobeného příslušnou sazbou (2Kč/m3 pro pitnou vodu a 3 Kč/m3 za vodu pro jiné užití). Na základě hlášení odběratele vydá ČIŽP zálohový výměr a stanoví dle zákona výši splátek a  termín jejich splatnosti.

Poplatkové přiznání pro vyměření poplatku se podává (opět na ČIŽP) do 15.2. následujícího kalendářního roku (tzn. za rok 2009 v únoru 2010). V poplatkovém přiznání uvede odběratel celkové množství odebrané podzemní vody. Na základě těchto údajů (a po jejich ověření) Inspekce vydá poplatkový výměr, na jehož základě a po porovnání se zaplacenými zálohami bude provedeno vyúčtování.

Zálohy i poplatky vybírá i vymáhá příslušný celní úřad (dle sídla odběratele).

 

Zpracoval:  OOV ČIŽP

Zveřejněno: 04.06.2008 –Admin Administrator ; Přečteno 9756 x
Vytisknout