Úhyn ryb na Labi 13.11.1999

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Ráno dne 13. listopadu v sobotu byl zjištěn hromadný úhyn ryb na Labi mezi Poděbradami a Nymburkem. Uhynulo asi 2 000 kg ryb. Původní podezření, že původcem úniku, který způsobil úhyn, je jeden ze závodů v Poděbradech, se šetřením příslušných orgánů ČIŽP a okresního úřadu v Nymburce nepotvrdilo, stejně jako rozbory nepotvrdily podezření na louh jako znečišťující látku. Rozbor uhynulých ryb provedený ve Státním veterinárním ústavu Hradec Králové nepotvrdil naleptání žaber žíravinou. Nález spíše upozornil na možnost dušení.

Další podrobná šetření potenciálních zdrojů možného znečištění měla negativní výsledek. Obdobné případy úhynu ryb se ve zmíněném úseku Labe objevují několikrát za rok ovšem většinou za teplého bezdeštného období, kdy je pravděpodobnou příčinou kyslíkový deficit. Dosud se příčinu těchto stavů nepodařilo určit tak, aby bylo možno provést příslušná opatření.

Záležitost je natolik složitá, že jednorázová šetření tento problém nemohou vyřešit a proto doporučujeme širší a systematičtější prověření příčin Výzkumným ústavem vodohospodářským ve spolupráci s podnikem Povodí Labe a. s.

Zveřejněno: 13.11.1999 –Admin Administrator ; Přečteno 11785 x
Vytisknout